Aangepaste Covid19 maatregelen in de Plechelmusparochie

Aangescherpte Coronamaatregelen, ook in de Plechelmusparochie

Logo ContactIn verband met de strengere Coronamaatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om voorlopig GEEN kerkelijke activiteiten van 17.00 uur in de middag tot 5.00 uur in de ochtend toe te staan. Dit geldt voor koorrepetities, vergaderingen, catechesebijeenkomsten én voor vieringen, ook met Kerstmis.

Heel concreet heeft het pastoresteam het volgende besloten:

  • De avondvieringen op zaterdagavond worden verplaatst naar de zondagochtend om 9.30 uur.
  • De avondvieringen door de week komen te vervallen.
  • Er kunnen na 17.00 uur ook geen uitvaart- of afscheidsvieringen gehouden worden.
  • Doopvieringen worden verplaatst naar zaterdagmiddag 15.30 uur.
  • Wat de vieringen met Kerstmis en met name op 24 december Kerstavond betreft, daarover zijn we nog in overleg. Zodra we daar meer over besloten hebben, laten wij het u weten.
  • Voor alle vieringen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt bij uw lokale secretariaat, aangezien we door de anderhalve-meter-maatregel slechts een beperkt aantal mensen in de kerk mogen ontvangen. Wij hopen dat u er begrip voor hebt als u niet naar een bepaalde viering kunt, omdat de kerk al vol zit. Hopelijk kunt u dan in een andere viering of in een andere kerk terecht.
  • Uiteraard dragen we weer onze mondkapjes bij loopbewegingen in de kerk en bij de communie-gang. En we ontsmetten onze handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan.
  • Ook zullen we zoveel mogelijk vieringen via livestream uitzenden.

Het is voor ons allen weer opnieuw een tegenvaller, zeker in deze donkere en sombere tijd. Maar dit jaar kunnen we met Kerstmis in ieder geval wél naar de kerk, al is het beperkt, op andere tijden dan we gewend zijn en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Laten we ons in deze Adventstijd nog meer dan anders bezinnen op ons wat we doen, laten we elkaar de ruimte geven en zorgen voor licht in het leven van anderen.

Het pastoresteam