Logo parochie

Aankondiging over het Vastenproject

Vastenactie 2023MTC (Missionair Trainings Centrum) in Guatemala wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van elk van de gemeentelijke verenigingen.

Ze worden daarbij ondersteund door een team van 18 betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten. Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten te verdedigen en levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen van een sociale en solidaire economie.

De parochies van de heilige Pancratius, de heilige Plechelmus en Lumen Christi hebben de handen ineengeslagen en willen met ondersteuning van Vastenactie geld inzamelen om MTC de mogelijkheid te bieden; de bouw van een school en trainingen van vrouwenraden te financieren. Uw financiële ondersteuning tijdens de Vastenperiode is daarom zeer gewenst zeer gewenst. Er volgt nog verdere informatie.

De MTC wil via de Vastenactie de onderstaande projecten financieren.

  1. Bouw school in Nueva Primavera

De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in een eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt en er werkt één leraar voor zes verschillende groepen.

  1. Trainingen vrouwenraden

Trainingen voor vrouwenraden van de regio´s Boca-Costa, Altiplano en Valle. Vrouwen zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te maken hebben met geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte leerprestaties beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met het “pastoraat voor jonge kinderen”.

Namens de MOV van de Plechelmusparochie – pastor Theo van der Sman.