Adventsactie 2020

Adventsactie

Adventsactie 2020

Adventsactie 2020

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.
Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.