Afscheid Drieëenheidkerk

Drieenheid Oldenzaal

Bron: Gerdi Beuvink

U hebt inmiddels allemaal op onze website en in de krant kunnen lezen dat de Drieëenheidkerk door kardinaal Eijk per decreet aan de Eredienst is onttrokken en binnenkort wordt overgedragen aan een tweetal kopers.

We willen dit moment als parochie niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zal op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei a.s., een laatste viering in de Drieëenheidkerk gehouden worden.

Tevens willen we parochianen en belangstellenden die middag de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw, alles nog eens goed te bekijken, een foto te maken op een dierbare plek of bij een dierbaar beeld, nog een kaarsje op te steken bij Maria, nog een laatste keer een blik te werpen in de doop- en huwelijksboeken en het boek van de overledenen…

Zowel bij de viering als bij de afscheidsmiddag zullen we rekening moeten houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

Zet dus alvast in uw agenda: Tweede Pinksterdag 24 mei, 12.00 uur – 16.00 uur Afscheid Drieëenheidkerk. Over de precieze invulling van die middag zullen wij u later informeren.