Aktie Kerkbalans 2022

KerkbalansIn verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie heeft het parochiebestuur van de Plechelmusparochie Oldenzaal e.o. besloten om de Actie Kerkbalans 2022 uit te stellen.

Dit besluit is genomen in overleg met de financiële beheerders van de geloofsgemeenschappen in de dorpen en met de betreffende organisatoren in Oldenzaal. De Actie Kerkbalans, die landelijk gepland staat voor de tweede helft van januari, betekent veel voorbereidingswerk voor vrijwilligers en dat is in de komende weken moeilijk vanwege de beperkingen. Actie Kerkbalans 2022 wordt voor de katholieke geloofsgemeenschappen in Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo uitgesteld naar het voorjaar (mei/juni). De precieze periode is nog niet vastgesteld.