Archief van schrijver: Basiliek

Uitnodiging parochies synodaliteit

Synodaal procesUitnodiging consultatieronde ter voorbereiding 2de sessie van Bisschoppensynode over  synodaliteit (februari – april 2024)

2024-02-15 Synode 2024 landelijke handreiking

Aan de parochiebesturen van het Aartsbisdom Utrecht

Geacht bestuur,

LogoNa de eerste sessie van de Bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2023, heeft het secretariaat van de Bisschoppensynode een uitnodiging doen uitgaan om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen. Ter voorbereiding van de tweede sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2024 vindt een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.

Wij hopen dat deze vervolgfase ertoe bijdraagt, dat eenieder aan het synodaal proces deel kan nemen om “het gesprek in de Geest” persoonlijk te ervaren. Deze nieuwe consultatie is geen herhaling van de brede consultatieronde tijdens de eerste fase van het synodaal proces (najaar 2021), maar spitst zich toe op de centrale vraag: “Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?”

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald in het Nederlands (november 2023) en er is voor deze consultatieronde ook een samenvatting gemaakt.

Vanuit de Nederlandse Bisschoppenconferentie bevelen wij u aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

 1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
 2. Vorming in een missionaire Kerk;
 3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
 4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat u natuurlijk vrij om tijdens “het gesprek in de Geest” (ook) in te gaan op de andere onderwerpen uit het synthese-document.

Wij willen u aanmoedigen om deel te nemen aan deze fase van de synode, door bijeenkomsten te organiseren binnen uw eigen parochie(s).

De Bisschoppenconferentie heeft een Landelijke Werkgroep Synodaliteit in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Kerk. Door de werkgroep is het bijgevoegde document, ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Landelijke handreiking voor de gesprekken tijdens de 2e fase’ samengesteld, dat als een eenvoudig hulpmiddel van dienst kan zijn bij het voeren van het “het gesprek in de Geest”.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zal een samenvatting van de resultaten van deze consultatieronde in de parochies voor half mei 2024 naar Rome sturen. Teneinde alle verslagen op tijd te kunnen verwerken, vraagt de Landelijke Werkgroep Synodaliteit om uw verslag over twee maanden, uiterlijk 15 april 2024 per e-mail op te sturen naar de kanselier van het aartsbisdom (diaken W.H. van den Dool, e-mail: vandenDool@aartsbisdom.nl). Het aartsbisdom zal vervolgens zorgdragen voor een synthese (diocesane samenvatting van de consultatiegesprekken in de parochies) en doorgeleiding naar het secretariaat van de kerkprovincie (SRKK).

Wij danken u reeds nu voor uw medewerking aan de synodale consultatie en wij vertrouwen erop dat het voor alle deelnemers aan de gespreksbijeenkomsten een verrijkende ervaring mag worden.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit:

 • Mgr. dr. J. van den Hende, voorzitter, bisschop van Rotterdam
 • Mgr. mr. drs. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
 • Zuster P. Fourmentin ocso, abdis van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Bornhijm OP, MA, project Luisterend op Weg

 • Dr. L. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
 • Drs. L. van Oordt, Emmanuel Gemeenschap
 • Prof. dr. K. Schelkens, decaan Tilburg School of Catholic Theology
 • Prof. mr. dr. R. Steenvoorde OP

PS:

Aanvullend materiaal – ook beeldmateriaal – komt binnenkort beschikbaar en kunt u op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden. Hier vindt u ook meer informatie over het synodale proces alsmede de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: https://www.synod.va/en.html.

 

Bedevaart naar Banneux

Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ? 

31 mei t/m 4 juni 2024

BanneuxWe gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is :  Onder Maria’s mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco.

Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators.

BanneuxAls u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We  bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands.

Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 390,=  alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,-   ( dus dan € 440,= )

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

propagandist : Ans Olde Theussink  – 06 27408273

Tridium coördinator : Bert Elferink – 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

St. Plechelmuskerk Saasveld: een bruisende kerk en een bruisend kerkeiland

St. Plechelmuskerk Saasveld: een bruisende kerk en een bruisend kerkeiland

Wat hebben we een prachtige kerk met daarom heen een mooi kerkeiland. Beiden zijn ingrediënten om er een bruisende kerk en kerkeiland van te maken en te behouden.

Daarom hebben we als geloofsgemeenschap de afgelopen tijd een aantal vernieuwende vieringen en activiteiten georganiseerd met een ander karakter dan dat we gewend zijn.

De Palmpasenviering is meer toegankelijk gemaakt voor jonge gezinnen. Door een nauwere samenwerking met Jong Nederland zagen we meer jonge gezinnen in de kerk.

Tijdens de Vredesviering waarbij het dameskoor zong, vertelde de Oekraïense sopraan Elena Kopanychuk over de oorlog in Oekraïne en daarnaast zong ze enkele liederen over vrede.

SaasveldTijdens de Ontmoetingsviering georganiseerd door de koffiecatechese-groep stond ‘ontmoeten’ centraal. In raamwerken hadden drie groepen (KVO, Jong Nederland en Kevelaer-groep) iets uitgebeeld over ontmoeten. Deze lijsten waren, als onderdeel van de viering, te bezichtigen in de tuin.

 

Kracht van het Licht. Deze ontmoeting is spiritueler en meditatiever van karakter. Naast de rondgang in de prachtig verlichte tuin met klanken van de alpenhoorns, werden we meegenomen met de klanken van de harp (Lydia Renker) en liedjes van een gelegenheidskoor.

De lichtprocessie is in een nieuw jasje gestoken. In het bijzonder sprak het de mensen aan dat de muziekvereniging, zittend bij de vijver, koralen speelde en dat de processie gemoderniseerd is. En wat veel bruidjes en bruidsjonkers deden er mee aan de processie.

SaasveldGeloven-in-glas-vieringen

Samen met de basisschool is er een uniek project ontstaan. Alle kinderen hebben onder leiding van Lucy Nijhuis iets van glas gemaakt, de werkstukken waren tijdens een speciale kinderviering te bezichtigen en zijn permanent te bewonderen in de doopkapel van de kerk. Tijdens de viering voor volwassenen werd menigeen geraakt door de prachtige kleuren en verhalen achter de glas-in-lood ramen, mooi verwoord door Sanny Bruijns.

SaasveldKerstviering voor kinderen. Tijdens deze viering samengesteld door de basisschool en de Muziekvereniging St. Caecilia werden we geraakt door de muzikale kwaliteiten van de kinderen.

 

 

 

SaaveldCarnavalsviering

De carnavalsvereniging, de dansmarietjes, Da Capo en de kinderkerk hadden een prachtige viering samengesteld. Voorganger pastor Van der Sman had een passende overweging waarin hij inging op het smaakmakende en verbindende karakter van Buisman Aroma.

 

Bij deze vieringen is ook de jongere generatie betrokken. Hierbij valt op dat zij op een vernieuwende, inspirerende wijze deelnemen aan het samenstellen van deze vieringen. Het is de bedoeling om dit soort vernieuwde vieringen jaarlijks te organiseren en verder uit te breiden. We zijn op zoek naar verschillende soorten vieringen, immers smaken verschillen.

Onze kerk en kerkeiland leent zich ook goed voor spirituele activiteiten. Wist u dat Karlijn Oosterik geregeld een mindfulness-dag houdt in het parochiecentrum en in de tuin?

Dagelijks is onze kerk open voor de inwoners van Saasveld en voor toevallige passanten.

En mocht u een feestje willen organiseren, de prachtige tuin is uitermate geschikt om een feest op locatie te houden. Diverse bruidsparen hebben hier al hun ja-woord gegeven en er zijn al reünies gehouden. Uiteraard kan het parochiecentrum ook worden gebruikt.

De muziekvereniging heeft de laatste jaren ook laten zien dat de kerk een prachtige concertlocatie biedt. Bijvoorbeeld met het project van ‘De Maarschalk van Saterslo’ in 2022, waarbij de kerk en de kerktuin in hun kracht werden gezet.

Daarnaast is de tuin jaarlijks een halteplek van het fietsconcert wat een onderdeel is van het Stiftfestival.

Kortom: we hebben een prachtige kerk met een mooi kerkeiland. Mocht je goede ideeën hebben om onze kerk en kerkeiland bruisend te houden/maken en/of wil je helpen met de uitvoering, dan kunt je contact opnemen met Resie Hofhuis (tel.nr. 06-25370257).

Graag willen we dat mensen, jong en oud, gelovig of niet-gelovig, zich welkom voelen in onze bruisende kerk en op ons bruisend kerkeiland.

Saasveld  Saasveld

Reactie van de Nederlandse bisschoppen op ‘’Fiducia Supplicans’’

Fiducia Suplicaris

Reactie Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van Fiducia supplicans

Logo BisdomDe verklaring van het Dicasterie voor de Geloofsleer Fiducia supplicans van 18 december jongstleden, heeft het belang van begeleiding in de Kerk benadrukt van personen die in een homoseksuele relatie leven en van gescheiden personen die opnieuw een getrouwd leven leiden. Omdat onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en begeleiding.

De bisschoppenconferentie stelt vast dat het Dicasterie voor de Geloofsleer in zijn verklaring Fiducia supplicans overeenkomstig de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwelijk alleen mogelijk is tussen man en vrouw en onontbindbaar is en dat irreguliere verhoudingen van welke aard ook op intrinsieke morele bezwaren stuiten.

De Nederlandse bisschoppen wensen niemand de steun en kracht van God te onthouden. Het is mogelijk een gebed uit te spreken over afzonderlijke gelovigen die in een irreguliere verhouding leven. Wat men in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. Bij iemand die in een irreguliere of homoseksuele relatie leeft, kan de gewijde ambtsdrager buiten het kader van een huwelijksviering of een gebedsviering een eenvoudig gebed uitspreken. In dit gebed kan God onder aanroeping van zijn Geest om kracht en bijstand worden gevraagd, opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven verstaat en verder kan groeien.

Daarmee wordt in de gekozen bewoordingen duidelijk dat het niet om een inzegening of bevestiging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens verwarring vermeden met een huwelijk dat volgens de Katholieke Kerk alleen tussen een man en vrouw gesloten kan worden.

Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstemming met zijn bedoelingen met de schepping van man en vrouw en van het huwelijk.

Synodaal Proces

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

De deelnemers vanuit Nederland aan de synode over het brede SYNODALE PROCES ,door paus Franciscus in gang gezet, die in oktober 2023 in Rome gehouden wordt, zijn inmiddels bekend.

Vanuit  Nederland is hulpbisschop Ted Hoogenboom van het Aartsbisdom Utrecht, namens de Nederlandse bisschoppen aanwezig.

Hij is namens de Nederlandse bisschoppen ook al langer de vertegenwoordiger in de Europese bisschoppenconferentie.

Ook neemt de Nederlandse kerkjuriste Prof Dr Myriam Wylens deel, zij is hoogleraar kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland.

Myriam heeft Twentse wortels en is afkomstig uit Losser.

Vanuit de parochies in Enschede en Oldenzaal is Myriam inmiddels benaderd om in Twente een lezing te verzorgen over het SYNODAAL PROCES.

Zij heeft daartoe in principe al haar bereidheid uitgesproken daarvoor naar Twente te komen.

TZT hoort U daarover meer.

Pastor B, Reerink

Overzomeren 2023

Overzomeren 2023

Ook dit jaar gaan we samen Overzomeren! Deze oecumenische activiteit wordt georganiseerd door de Hofkerk en de Plechelmusparochie en vindt plaats in de Hofkerk, Hofmeijerstraat 1 te Oldenzaal.

Iedereen die zin heeft om mee te doen of een ochtend/onderwerp interessant of leuk vind, is van harte welkom! Je hoeft uiteraard niet iedere keer te komen, maar het mag wel!

De woensdagochtenden zien er als volgt uit:

we starten om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, van 10 tot 11 uur gaan we iets doen en we sluiten om 11.00 uur af met een drankje en een hapje. Om 11.30 uur gaat iedereen weer naar huis. De kosten bedragen € 2,50 per persoon per ochtend.

Opgave is wel noodzakelijk i.v.m. aanschaf materiaal etc. Dat kan bij pastor Ine Wilbers, pastores@plechelmusparochie.nl, of telefonisch 06 238 258 13, uiterlijk de zondag voordat de betreffende activiteit plaatsvindt.

Het programma

 • 5 juli Creatieve workshop Levenscollage o.l.v. de pastores Constance Janssen – de Ridder en Maroesjka Sleegers
 • 12 juli Workshop fondant door pastor Constance Janssen – de Ridder
 • 19 juli Lezing over kerkmuziek in de breedste zin van het woord door organist Koos Schollaart. Uiteraard valt er ook wat te luisteren…
 • 26 juli Schepping – Natuur – Milieu – De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend, maar we willen wel stil staan bij het grote belang van het behoud van de schepping…
 • 2 augustus Pelgrimage naar Jeruzalem – Siebe Hiemstra komt vertellen over zijn pelgrimstocht naar deze bijzondere stad.
 • 9 augustus  Bingo! Maria Schieving komt weer de bingo leiden en er vallen weer leuke prijsjes te winnen! Altijd een gezellige afsluiting van Overzomeren.

Website over Christelijke Hoogfeesten ‘Vier Nu’

Logo Kijk nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


BisdomNoot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Sint Maarten

Wie kent hem niet: de grote Sint Maarten, die door zijn vrijgevigheid voor ons allemaal een voorbeeld werd. Sint Maarten werd rond 316 geboren in het huidige Hongarije. En omdat zijn vader militair was, moest hij dat ook worden. Want ja – zo vader zo zoon. Maar intussen had Maarten kennisgemaakt met het christelijk geloof. En dus wilde hij liever geen militair worden. Bij hem paste het bekende gezegde op een andere manier: zo Vader zo zoon, maar nu had de Vader een hoofdletter. Maarten koos God als voorbeeld, en niet zijn eigen vader. En hoewel hij uiteindelijk toch in dienst moest, bleef hij ook daar Gods voorbeeld volgen.

Zo ook op die hele koude dag, toen hij naar Amiens moest. Onderweg komt hij keer op keer arme mensen tegen die hij steeds een deel van zijn kleren geeft. Dan komt hij bij de stadspoort van Amiens een bedelaar tegen, die helemaal verkleumd is. Die kon hij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Dus gaf hij hem wat hij nog over had: zijn halve mantel. En dan gebeurt het wonder: ’s nachts ziet hij in een droom Jezus voor zich staan, met de halve mantel van de bedelaar om zich heen. En Jezus zegt tegen de engelen die Hem omringen: ‘Martinus heeft nog maar pas van Mij gehoord, maar toen Ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.’

Wat een voorbeeld is Sint Maarten voor ons! Hij kende Jezus nog maar pas, maar wist precies wat Hij van hem vroeg, en ook van ons: dat wij ons leven delen met mensen die het minder hebben. Ons land is aan alle kanten in crisis. Heel veel mensen hebben grote – financiële – problemen. Dat maakt deze crisis voor ons, christenen, tot een opdracht. De opdracht er naar vermogen te zijn voor hen die het minder hebben dan wij. Want laten we vooral niet vergeten wat Jezus tegen ons zegt: alles wat we voor een ander doen – al geven we de ander een beker water of koffie – doen we voor Hem. Zodat de ander – èn wij – Hem ontmoeten.

Ik bid ons allen, in ons klaarstaan voor elkaar, een hartverwarmende winter toe.

Pastor Constance Janssen

14

Sint Maarten viering

Op 12 november a.s. zal er weer een aangepaste Sint-Maarten viering worden gehouden voor en door mensen met een beperking. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze feestelijke viering mee te doen. Het thema is Niemand in de kou laten staan. De viering begint om 19:00 bij de toren van de Hofkerk waarna we samen in een lampionnenoptocht naar de Plechelmus gaan.

In deze viering gaan pastor Sleegers en dominee Veening voor en zullen kinderkoor De Trippeltjes en VOF de Hof de muziek verzorgen. Na afloop is er chocolademelk en speculaas om nog gezellig even na te praten. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Denk ook aan je lampion!.

Sint Maarten

Mariavieringen in de basiliek

MariabeeldOp de donderdagen 13, 20 en 27 oktober zijn er om 14.00 uur Mariavieringen in de Plechelmusbasiliek.

In samenwerking met pastor Ine Wilbers, geestelijk verzorger van de Mariahof, nodigen we hiervoor ook bewoners van de Mariahof uit! Maar dan hebben we wel hulp nodig! Wie wil ouderen begeleiden in de rolstoel of hen in de auto naar de basiliek brengen? Meld u aan bij pastor Maroesjka Sleegers ( pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl ) of pastor Ine Wilbers ( pastores@plechelmusparochie.nl ) Dank voor uw hulp!

O ja, we verzamelen om 13.30 uur in de hal van de Mariahof en drinken na afloop nog samen koffie!