Bericht over vieringen en Nieuwjaarswens

Vieringen van 24 t/m 31 december

Logo parochie

Plechelmusparochie

Alle vieringen van 24 t/m 31 december 2020 worden alleen via livestream uitgezonden, dus zonder aanwezigen in de kerk. Voor deze vieringen kunt u zich dus niet aanmelden. Misintenties zijn wel mogelijk. Deze kunt u opgeven bij de desbetreffende locatie. Livestreamuitzendingen zijn te volgen via “KerkTV”.

Kerken niet open voor bezoek aan de Kerststal

Aangezien de besmettingen in Nederland flink zijn toegenomen hebben het parochiebestuur en de pastores besloten om de kerken niet open te stellen voor een bezoek aan de kerststal. Dit kan niet worden toegestaan ter voorkoming van het ontstaan van stromen van mensen in en rond de kerken. Dit geldt t/m 31 december 2020.

Nieuwjaarswens

Ieder jaar wordt er in januari, op een wisselende locatie, een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur heeft besloten de Nieuwjaarsbijeenkomst voor januari 2021 te annuleren.

De Nieuwjaarswens van het bestuur door onze vice voorzitter Tom Kok zal via livestream worden uitgezonden aansluitend aan de Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek op zondag 3 januari 2021.