Bericht van het bestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 30 juli 2020

Proces onttrekking H. Drieëenheid aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld en toegestuurd aan de heer Van den Dool van het bisdom. Besloten wordt om hem (na diens vakantie tot 9 augustus) opnieuw uit te nodigen om de ingezonden stukken en de stand van zaken rondom de onttrekking te bespreken.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

In de stad Oldenzaal heeft de postbezorging niet goed gewerkt. De herstelactie loopt nog steeds.

Verkoop van de Mariakerk

Projectontwikkelaar Wiggers heeft o.a. zijn plannen rondom de herbestemming van deze kerk in de media gepubliceerd. Meerdere keren heeft er via makelaarskantoor Schlichter overleg met Wiggers plaatsgevonden. Inmiddels ligt er een conceptkoopovereenkomst die na ondertekening door beide partijen naar het bisdom wordt gestuurd ter goedkeuring. Dit is ook het moment om het proces tot onttrekking aan de eredienst van deze kerk te starten. Het parochiebestuur zal een deel van de kerk huren van de koper om ter plaatse een pastoraal of liturgische steunpunt te creëren. De bedoeling is dat de geloofsgemeenschap na de onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk zich gaat oriënteren op de dichtbijgelegen Antoniuskerk respectievelijk de Plechelmusbasiliek.

Het bestuur wil graag op korte termijn een gesprek plannen met vertegenwoordigers van het bisdom om de stand van zaken van diverse ontwikkelingen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen te bespreken.

 

Inhaalslag voor het dopen, de eerste H. Communie respectievelijk het H. Vormsel

Het pastoraal team is bezig om een inhaalslag te maken voor deze sacramenten, die noodgedwongen moesten worden opgeschort vanwege de zogenaamde ‘Lockdown’ door het Coronavirus. Er moeten bijvoorbeeld nog 30 baby’s/kinderen worden gedoopt.