Bijbelse Kruisweg op facebook

Bijbelse Kruisweg

Stabat MaterOp de Facebookpagina van onze parochie staat al een hele week iedere dag een statie van een Bijbelse Kruisweg die Anna Löbker voor ons heeft gemaakt. Hieronder beschrijft zij wat een Bijbelse Kruisweg zo bijzonder maakt.

De traditie van de kruisweg (Via Dolorosa) ontstond in Jeruzalem. Later, in de middeleeuwen werd deze traditie verspreid over de hele wereld door de franciscanen die, terwijl ze pelgrims door de stad leidden, stopten bij staties die het verhaal van Jezus’ dood vertelden.

Het aantal staties (14 en heel soms 15) ontstond in de 17e eeuw. Staties van de kruisweg zijn niet alleen reproducties van de gebeurtenissen in de laatste uren van Christus’ leven. Vanwege hun rijke symboliek vormen ze ook de basis van meditatieoverwegingen met betrekking tot onder meer wat liefde is, geloof, hoop, etc.

Paus Johannes Paulus II vierde het hele jaar door elke vrijdag de kruisweg en vastte dagelijks. Op Goede Vrijdag in 1991 startte hij een nieuwe vorm van aanbidding, de Bijbelse kruisweg. Deze versie was uitsluitend gebaseerd op de Heilige Schrift. In 2007 keurde paus Benedictus XVI deze lijst van meditatiestaties voor openbare viering goed.

De Bijbelse kruisweg is een beschrijving die afwijkt van de traditionele kruisweg, omdat de staties uitsluitend gebaseerd zijn op de gebeurtenissen die in de evangeliën worden beschreven. Dit komt misschien als een verrassing, maar niet alle staties die we noemen tijdens de Kruiswegvieringen in onze kerken staan beschreven in de Bijbel. De staties II, IV, VI, VII en IX zijn ontleend aan de apocriefe geschriften, d.w.z. teksten die niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. Deze teksten zijn vaak gemaakt onder invloed van volksvroomheid en kerkelijke tradities. De apocriefen vulden met nieuwe details de evangelische beschrijving van de passie en kruisiging aan, die in de evangeliën nogal summier is. In de Bijbelse Kruisweg zijn op de plaats van de hiervoor genoemde staties andere gebeurtenissen geplaatst die in de Bijbel worden herdacht en die verband houden met de Passie van Jezus.

Zeer de moeite waard om eens te bekijken en de verhalen te lezen!