Bisschoppensynode

SynodePaus Franciscus heeft voor 2023 een bisschoppensynode bijeengeroepen, en aan ons allemaal wordt gevraagd deze synode mee voor te bereiden.

Om er achter te komen wat u denkt over de Kerk en haar toekomst, vraagt het pastoresteam u, namens onze paus, een vragenlijst te beantwoorden. U kunt de vragenlijst vinden op onze site, en in het weekend van 26 en 27 februari achterin al onze kerken. In de vragenlijst staat ook informatie over de manier van inleveren. Dat kunt u tot uiterlijk 15 maart doen.

Ga hier naar de vragenlijst: De Synodale weg

U kunt de vragenlijst afgeven bij het secretariaat aan de Kerkstraat of via mail sturen naar: secretariaat@plechelmus.nl

Namens onze paus hartelijk dank voor uw meedenken!