Categorie archief: Aartsbisdom Utrecht

Informatie vanuit het Bisdom.

Reis naar Lourdes

Met de H. Plechelmusparochie en het Aartsbisdom naar Lourdes

LoudesAan de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel. En ook dit jaar organiseert het Aartsbisdom weer zo’n bijzondere bedevaart naar Lourdes, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes – een plek waar de hemel de aarde raakt!

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de heiligdommen en nemen wij deel aan de diverse plechtigheden, zoals de sacramentsprocessie en de lichtprocessie. Naast de openings- en slotviering is er tijdens de bedevaart een boeteviering en een speciale viering met handoplegging. Naast het programma van het Bisdombedevaart is het mogelijk diverse bezienswaardigheden te bezoeken.

En natuurlijk is er ruim de tijd om elkaar te spreken bij een gezellig kopje koffie op één van de vele terrassen, en voor een bezoek aan één van de vele winkeltjes.

Wij hopen met vele mensen op weg te gaan naar Lourdes!

https://www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2508

De pastorale leiding is in handen van pastor Constance Janssen, de overige leiding is in handen van Marianne Siers.

Meivakantie
De reis vindt plaats in de meivakantie, zodat ook jongeren en gezinnen met kinderen de gelegenheid hebben om samen Lourdes te beleven, en vooral om dichter bij Maria te komen. Er is in Lourdes een speciaal jongerenprogramma.

Reisschema
De reis wordt uitgevoerd met een nachtbus. We vertrekken op vrijdag 28 april eind van de middag en komen de volgende dag rond de middag in Lourdes aan.

We vertrekken weer uit Lourdes op vrijdag 5 mei in de vooravond, overnachten in de bus en zijn op zaterdag 6 mei rond de middag weer terug.

Meer informatie :
Marianne Siers
(centrale contactpersoon)

telefoon 06 51 88 85 14
E-mail: marianne@famsiers.nl

Decreet Mgr W.J. Kardinaal Eijk en brief Kerkbestuur

Logo parochie  Logo bisdom

Onderaan dit bericht een link naar het decreet betreffende de onttrekking aan de Goddelijke eredienst van de Mariakerk aan Burg. Wakkerstraat 88 in Oldenzaal.

Ook is er een link naar de begeleidende brief van het kerkbestuur van de R.K. H. Plechelmus Parochie Oldenzaal.

Decreet tot onttrekking aan de Goddelijke eredienst van de R.K. Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opnemingkerk te Oldenzaal.

Begeleiden brief van het bestuur van de R.K. H. Plechelmus Parochie Oldenzaal

Website over Christelijke Hoogfeesten ‘Vier Nu’

Logo Kijk nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Vier.nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


BisdomNoot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Nieuwsbrieven van het Bisdom

Logo BisdomBeste mensen.

Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven op de website van het Aartsbisdom. Daar zijn brieven bij die wat extra aandacht verdienen.

Dit bericht laten we op de website staan zodat iedereen, die dat wil, een kijkje kan nemen in het archief van de nieuwsbrieven. Ik wil dit graag onder uw aandacht brengen.

Klik op de link: Nieuwsbrief  Aartsbisdom

Voor de goede orde: de als laatste verschenen nieuwsbrief staat bovenaan.

Pastor B. Reerink

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Logo BisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Logo Lourdus

Corona bericht van het bisdom

Logo BisdomGeachte lezer,

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen de aangesloten kerkgenootschappen zien welke maatregelen passen bij welke situatie.

U kunt meer hierover lezen in het bericht op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/cio-corona-handreiking-voor-meerdere-scenarios/

Hier treft u de corona-handreiking van het CIO aan: https://www.cioweb.nl/handreiking-voor-kerken-over-maatregelen-ter-bestrijding-van-het-coronavirus/

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Brief van Mgr Eijk over de Veertigdagentijd

‘De weg van Christus gaan’

Brief voor de Veertigdagentijd 2022

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Logo BisdomBroeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in een samenleving die voor een deel als de dood is om over de dood te praten. Die indruk wekt althans de grote publiekscampagne die SIRE in februari startte, bedoeld om de dood meer bespreekbaar te maken. Ruim 1 op de 3 mensen praat namelijk nooit over de dood, terwijl het volgens SIRE juist waardevol is om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar te steunen.

Het is opmerkelijk hoe moeilijk het voor veel mensen blijkbaar is om over de dood te spreken. Te meer omdat vorig jaar uit onderzoek bleek dat 30 procent van de Nederlanders zich, door de coronaviruspandemie, juist bewuster is geworden van de eigen sterfelijkheid. En 24 procent van de Nederlanders denkt door corona vaker na over zijn eigen sterven. Aan de andere kant neemt het praten over de (eigen) dood juist af, bleek uit datzelfde onderzoek. De dood: je denkt eraan, maar spreekt er blijkbaar niet over. De dood wordt buiten het leven geplaatst.

Lees hier de hele brief….