Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

Logo mgr WoordsVandaag, 19 februari 2021, hebben wij de brief ontvangen van Willem J. kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht, betreffende het “Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.K. H. Drieëenheidkerk te Oldenzaal”.

Als bijlage bij dit bericht is de brief toegevoegd in PDF formaat.

Binnen de peremtoire termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht. een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Datum van betekening is 19 februari 2021.