Dopen in onze parochie

Na een lange lockdown is het met directe ingang weer mogelijk uw kindje te laten dopen. Wel heeft het pastoresteam besloten niet meer dan twee kinderen tegelijk te dopen, zodat zoveel mogelijk de nog steeds geldende 1,5 meter-maatregel in acht genomen kan worden.

DopenDaarnaast kunnen zo meer familieleden en vrienden bij de doopjes aanwezig zijn.

Waar nodig zullen, om alle doopjes in te kunnen halen, ook op andere tijden doopvieringen worden gepland.

Alle ouders worden van harte uitgenodigd om hun kinderen op te geven bij het secretariaat van hun geloofsgemeenschap of de doopwerkgroep.

Graag tot ziens bij de doop van uw kindje!

Het pastoresteam