Geloven en christelijke feestdagen

Onderstaand een overzicht van de christelijke feestdagen door het jaar heen en meer informatie:

Driekoningen

Doop van de Heer