Het Pastoraal Steunpunt Drieëenheid gaat van start.

Logo PlechelmusparochieIn oktober 2023 gaat het Pastoraal Steunpunt Drie-eenheid (PSD) van start. Zoals bekend is de Drieëenheidkerk aan de eredienst onttrokken; de afscheidsviering was op 24 mei 2021.

 

Begin 2022 is door het parochiebestuur van de Plechelmusparochie aan drie vertegenwoordigers van de voormalige geloofsgemeenschap Drieëenheid, samen met een vertegenwoordiger uit het parochiebestuur, gevraagd om zich hiervoor in te spannen. Deze initiatiefgroep heeft contact gezocht met diverse oud-vrijwilligers van de toenmalige parochie c.q. geloofsgemeenschap om te bezien of een Pastoraal Steunpunt haalbaar is.

Op zoek naar een geschikte locatie voor een dergelijk steunpunt kwam de initiatiefgroep – uit bij de Kapel van de Scholtenhof, Fonteinstraat 55 , Oldenzaal. In de maand oktober zal een begin worden gemaakt met bijeenkomsten op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur met een laagdrempelige inloop voor een kop koffie/thee; het gaat om 20 oktober, 3 en 17 november 2023.

Bij deze  nodigen wij de lezers van de website van harte uit op een van de hierbovengenoemde ‘inloopmorgens’ in de kapel van de Scholtenhof.

Een koor heeft hier ook haar thuishaven gevonden voor haar repetities voor de verschillende vieringen binnen de Plechelmusparochie.

De initiatiefgroep is blijvend op zoek naar voormalige parochianen van de  Drieëenheid om hand- en spandiensten te verlenen.

Bij belangstelling of verdere info kunt u contact opnemen met Jan Rabelink, jan.rabelink@gmail.com of 06 – 43 18 21 47.