De praktische beleving van het Christelijk geloof

Voor jullie als jongeren is dit de tijd om echt mee te doen in de kerk. Neem deel aan gespreksavonden of een bijbelclub. Bespreek met anderen alles wat er in de kerk gebeurt.

En dan hebben we het niet over de negatieven onderwerpen, niet dat we die uit de weg moeten gaan, maar over het geloof beleven in de huidige tijd. Neem daarbij het goede van je jeugd mee en vul dat aan met de manier van denken en beleven in deze tijd. Je zult tot de conclusie komen dat het geloof onderdeel van je leven kan gaan uitmaken.

Dat wil helemaal niet zeggen dat van alles moet maar het is ook niet vrijblijvend. Een bezoek aan een viering in de kerk kan van grote invloed zijn op de denkpatroon. Dat kan zijn: “Het is toch niet zo saai als ik gedacht had want hier wordt een boodschap verkondigd”. Maar het kan ook zijn dat je door de rust in de kerk tot de oplossing van een probleem komt of er milder over gaat denken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een gesprek te hebben met een van de pastores. Maak daar gebruik van.

En voor de iets oudere jongeren heeft de kerk ook veel te bieden. Voor jullie komt er een spannende tijd. Je rond je studie af en gaat op zoek naar een baan die je graag wil. Je vindt de liefde van je leven. Allemaal wereldse dingen waarvoor God ons de kennis heeft gegeven om ze in vervulling te laten gaan.

We vergeten dat soms wel eens en denken dat we geen God nodig hebben en alles zelf kunnen. We weten zeker dat je wel eens in het bos loopt en denkt: hoe is het mogelijk dat er bomen groeien en dat er vogels en andere soorten dieren zijn. Iemand heeft dat ooit eens gemaakt. Denk daar eens over na.

Misschien stemt dit stukje tekst tot nadenken en wil je er met anderen over praten. Neem contact op met ons.

Misschien heb je hier wat aan: