De geschiedenis

Jongeren in deze leeftijdsgroep hebben met name interesse in de geschiedenis van het geloof. Ze willen meer weten over het ontstaan. Waarom geloven mensen enz.

VROEGE JOODSE GESCHIEDENIS

  • De Joodse geschiedenis is de geschiedenis van het Joodse volk, de joodse religie en de Joodse cultuur. Aangezien de Joodse geschiedenis vierduizend jaar overspant en honderden verschillende bevolkingsgroepen omvat, kan de geschiedenis slechts in grote lijnen worden uiteengezet. Extra informatie, toegespitst op de ontwikkeling van de joodse godsdienst, kan worden gevonden in het artikel geschiedenis van het jodendom en in van hieruit gelinkte artikelen. Lees verder….

DE BIJBEL – WILLIBRORDVERTALING

  • De Willibrordvertaling is de standaardvertaling van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschappen in het Nederlands taalgebied, en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelsichting. Lees verder….

GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM

  • De geschiedenis van het christendom, soms ook kerkgeschiedenis genoemd, heeft als onderzoeksobject de geschiedenis van de christelijke religie vanaf pinksterdag in – wat verondersteld wordt – het jaar 30 na Christus. Een gedetailleerde behandeling van de geschiedenis van christelijke kerkgenootschappen en stromingen zoals de Rooms-Katholieke Kerk, oosterse kerken, gereformeerd protestantisme en het lutheranisme kan gevonden worden in de artikelen daar over. Lees verder….