Welkom in de Plechelmuskerk in Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Tot 1 januari 2010 is de Plechelmus Parochie in Deurningen nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locaties te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Deurningen is dat het geval.


Secretariaat en werkgroepen Deurningen
NaamAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SecretariaatSt. Plechelmusplein 5
7561 AD Deurningen
074 2771236Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
pbdeurningen@hetnet.nl
Rooster vieringen:
Anny Aarninkhof
Monique Vossebeld

agmaarninkhof@hotmail.com
mvossebeld73@gmail.com
Locatieraad
Pastoraatsgroep