Cirkelviering in Oldenzaal

Sinds een aantal jaren worden er zogenaamde ‘cirkelvieringen’ gehouden in Oldenzaal.

Deze cirkelvieringen zijn gebedsvieringen en een goede, laagdrempelige manier om vertrouwd te raken met verhalen, traditie en gebruiken van de kerk. Zo geeft de cirkelviering jong en oud de mogelijkheid om vanuit die basis verder te groeien in persoonlijke levensbeschouwelijke beleving.

We volgen min of meer de orde van dienst van een reguliere viering, maar reiken geen communie uit. Ook is er geen preek of overweging, maar een korte activiteit die met het thema van de viering te maken heeft.

Bij de cirkelvieringen krijgen we ook de kans om met anderen van gedachten te wisselen, over bijvoorbeeld hoe met onze kinderen te communiceren over de dingen waar ze mee bezig zijn…

De cirkelvieringen zijn laagdrempelig. In een klein uur proberen we een evenwicht te zoeken tussen de eigen ervaringen en ervaringen uit de wereld en de traditie.

Voor het komende halfjaar zijn op de volgende data Cirkelvieringen ingeroosterd:

deze data volgen nog.

Deze vieringen vinden plaats in de Plechelmusbasiliek! Iedereen is van harte welkom!