Onze senioren vanaf 55 jaar

De senioren in onze Parochie willen graag meer weten over de organisatie en de Locatie waar ze parochiaan zijn. Denk daarbij aan openstelling kerk, vieringen, secretariaat en werkgroepen. En ze willen op de hoogte blijven van veranderingen in de Rooms Katholieke kerk.

Ook blijkt dat ze wel wat meer willen weten over de bijbel, door zelf te zoeken op internet, of via bijbel-avonden.

Sacramenten willen ze wel wat over weten maar is minder belangrijk.

Verder is voor deze groep van belang of ze nog wat kunnen doen binnen hun locatie. Denk daarbij o.a. aan vrijwilligerswerk of lid worden van een werkgroep of zangkoor.

Praktische kennis Koren Bijbel avonden