Welkom in de Plechelmuskerk in Rossum

Plechelmus Rossum

Plechelmuskerk Rossum

Tot 1 januari 2010 is de Parochie van de H. Plechelmus in Rossum nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locatie te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover staat wat op deze pagina of de locatie heeft een eigen website. Voor Rossum is dat het geval.

Op deze pagina staat een overzicht van de werkgroepen in de locatie Rossum en op de volgende pagina informatie over hoe u in contact kunt komen met het pastoresteam en hoe u zaken als: o.a. aanmelden Doopsel, 1e Communie en Vormsel kunt regelen. Ook kunt u daar contactgegevens vinden om een overlijden te melden. Lees verder….


Secretariaat en werkgroepen Rossum
NaamAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SecretariaatThijplein 1
7596 KM Rossum
0541662557
Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
Vrij: 18:00 tot 19:00 uur
info@geloofsgemeenschap-rossum.nl
Rooster parochie:
Anja Hartman
fam.hartman@hetnet.nl
Voorzitter locatieraad:
Cor Weusthof
corweusthof@gmail.com
Secretaris locatieraad:
Ria Aveskamp
ria-aveskamp@hotmail.com
Pastoraatsgroep:
Anja Hartman
fam.hartman@hetnet.nl