In gesprek over het geloof

We kunnen ons voorstellen dat u wel eens in gesprek wil over het geloof. Onze bedoeling is om gespreksgroepen te organiseren waar u anderen kunt praten over uw beleving van het geloof. Maar ook over alle tradities binnen het Katholieke geloof zoals de situatie in de jaren 60 van de vorige eeuw en de situatie nu.

Dit alles onder leiding van een deskundige.

HET KATHOLIEK GELOOF

Het katholieke geloof zegt, dat God bestaat. Hij heeft alles gemaakt. Hij is liefde, en heeft de hemel en de aarde en alles wat daar is en leeft – de engelen, de dieren, de mensen, de gehele natuur, alles – gemaakt uit liefde. Hij hoopt, dat wij zijn liefde beantwoorden, maar heeft ons wel een vrije keuze gegeven. Willen wij dat, of niet? Lees verder….