Vragen over het geloof

Op deze website staat heel veel informatie over de meest bekende onderwerpen die met het Rooms Katholieke Geloof te maken hebben. Denk daarbij aan de sacramenten, de diverse soorten vieringen in de kerk en de tradities.

Wij kunnen ons voorstellen dat u wel eens wat diepen kennis wil maken met het Rooms Katholieke Geloof.

Onderstaand geven wij wat handreikingen maar u mag ons natuurlijk ook een mail sturen over een bepaald gedeelte van ons Geloof. U krijgt van ons zo snel mogelijk een antwoord en misschien kunnen we dan een afspraak maken om het onderwerp met u of in een groep te bespreken.

Kijk eens bij onderstaande onderwerpen:

BIJBEL WILLIBRORDVERTALING (1975)

  • De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting.    Lees verder….

AARTSBISDOM UTRECHT

  • Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht.    Lees verder….

DE VATICAANSE STAAT

  • Een website in het Italiaans met heel veel informatie en foto’s over het Vaticaan. We kunnen ons voorstellen dat u alles niet kunt lezen maar foto’s vertellen ook het verhaal.  Lees verde….

BEZIENSWAARDIGHEDEN IN ROME EN HET VATICAAN

  • Er is heel vel te zien in Rome en het Vaticaan. Laat u vis deze website rondleiden door de omgeving. Ook en aanrader om zelf een reis naar en in Rome te plannen.  Lees verder….

DE PAUSEN

  • De paus is de hoogste gezagsdrager (baas of leider) van de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn huidige woonplaats is het Vaticaan, waar hij ook gezag over heeft: het is zijn staat. De Paus wordt verkozen door kardinalen, en dat in het Conclaaf. Lees verder….

DE PAUSELIJKE ENCYCLIEKEN

  • Een encycliek (Littera encyclica) is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard. Het woord komt uit het Grieks en betekent letterlijk rondzendbrief. De eerste encycliek was van de hand van paus Martinus I (649-653). De inhoud van een encycliek is niet per se onfeilbare leer – als onfeilbaar gedefinieerd wordt alleen die leer inzake geloof of zeden (of inzake de natuurwet) beschouwd, die bij definitieve act als bindend is afgekondigd en waarvan uitdrukkelijk vaststaat dat die onfeilbaar is gedefinieerd (Codex Iuris Canonici 1983, c. 749 §§ 1 en 3) -, maar de inhoud behoort wel grotendeels tot de katholieke leer in wijdere zin. Lees verder….