De biecht

Biechten

Biecht

Wie in de Katholieke Kerk zijn zonden belijdt in de biecht, kan erop rekenen dat de inhoud van het biechtgesprek geheim blijft. Het is de biechtvader op straffe van excommunicatie verboden om het biechtgeheim te schenden.

Sacramentele zegel

Een van de onderdelen van het katholieke Sacrament van Boete en Verzoening is de biecht of de belijdenis (confessio): het noemen van begane zonden jegens een priester.

De bedienaar van dit sacrament wordt confessarius (in het Nederlands: ‘biechtvader’) genoemd. Hij aanhoort de opgebiechte zonden van de penitent (ook wel ‘boeteling’ of ‘biechteling’ geheten). Alles wat de biechtvader van de penitent verneemt valt onder het zogenoemde sacramentele zegel (sacramentale sigillum). Dat betekent dat het de biechtvader verplicht is over de inhoud van het biechtgesprek te zwijgen. Lees verder….


Het sacrament van de biecht

Het sacrament van boete en verzoening (de biecht) behoort, evenals het sacrament van de zieken, tot de sacramenten van genezing.

De biecht, het sacrament waarin de band tussen God en ons steeds opnieuw hersteld kan worden, wanneer wij daarom vragen.  Door  te biechten is het mogelijk, om een breuk die door ons toedoen is ontstaan in onze relatie met God, te herstellen.

Wanneer wij onze zonden en tekorten aan elkaar en aan God belijden, kunnen wij rekenen op de barmhartigheid van Jezus, die ons steeds opnieuw zal vergeven.

Periodiek zijn er gemeenschappelijke boetevieringen. Daarmee is het sacrament van boete en verzoening, de persoonlijke biecht, niet komen te vervallen.

Gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek en biecht.

In onze parochie is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht in of buiten de biechtstoel.

Hiervoor kan een afspraak met een van de priesters worden gemaakt.