Het Doopsel

DoopselHet doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke intitiatie, en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven ‘in Christus’.

Opname in de Kerk
Door het doopsel wordt een mens opgenomen in de Kerk, die daarom ook wel wordt aangeduid als de gemeenschap van gedoopten. Het doopsel is het fundamentele sacrament van de christelijke initiatie. Lees verder….

Bekijk het doopboekje op deze pagina.

Er is een doopboekje beschikbaar in formaat Word en PDF.


Het Doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Het is het eerste sacrament dat iemand in het leven kan ontvangen en is daarmee de toegangspoort tot het christelijk geloof. In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Vanzelfsprekend kunnen ouders ervoor kiezen om op een later tijdstip (en in overleg met hun kinderen) te besluiten om hen te laten dopen.

Iedere maand worden in onze parochie meerdere kinderen gedoopt en daar zijn wij heel blij mee. Want de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen jaren geleden opgenomen werden in de wereldwijde gemeenschap van christenen is al lang verdwenen. Je kindje laten dopen is steeds meer een bewuste keuze van jonge van ouders van nu.

Veel ouders willen hun kind laten dopen, maar kunnen nauwelijks woorden geven aan het hoe en waarom. En dat is begrijpelijk, want velen zijn, wat het geloof betreft, tegenwoordig ‘sprakeloos’ zoals wel gezegd wordt. Daarom is er een doopvoorbereiding van twee avonden, een avond doopcatechese en een avond doopvoorbereiding.

We nodigen in de maand vóór de doop alle doopouders van de gehele parochie uit voor een avond, waarin we vertellen over de betekenis van de doop, de gebruiken en rituelen. De data vindt u onderaan deze pagina.

Uiteraard gaan we ook met de ouders in gesprek over hun motieven om hun kind te laten dopen. Na deze verplichte doopcatechese worden de ouders door de doopwerkgroep in hun eigen Geloofsgemeenschap uitgenodigd voor een doopvoorbereidingsavond, waarin o.a. kennisgemaakt wordt met de pastor die zal dopen, waar ouders met elkaar in gesprek gaan over de doop en waarin het boekje van de doop aan de orde komt. Wij hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het gelovig leven van ouders met jonge kinderen.

Ouders van een dopeling worden dus uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met het pastoraal team.

Wanneer kan het sacrament van het doopsel ontvangen worden?

In onze parochie kunnen kinderen en/of volwassenen gedoopt worden op de zaterdagmiddag, tijdens een speciale viering, waarin zij samen met meerdere kinderen gedoopt worden, .

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Tijdens de doopvieringen wordt gebruik gemaakt van het Doopboekje of een door de ouders zelf te maken eigen doopboekje.

Informatie over de doop is te verkrijgen bij de locatiesecretariaten van de Geloofsgemeenschappen in onze parochie.


Dooprooster Plechelmusparochie 2e hj 2023
LocatieDatumVoorganger
Plechelmusbasiliek08-07-2023 - 17:00 u
12-08-2023 - 17:00 u
09-09-2023 - 17:00 u
23-09-2023 - 17:00 u
14-10-2023 - 17:00 u
28-10-2023 - 17:00 u
11-11-2023 - 17:00 u
25-11-2023 - 17:00 u
09-12-2023 - 17:00 u
Plechelmus Deurningen02-09-2023 - 17:00 u
21-10-2023 - 17:00 u
02-12-2023 - 17:00 u
Plechelmus Rossum16-09-2023 - 17:00 u
28-10-2023 - 17:00 u
09-12-2023 - 17:00 u
Plechelmus Saasveld30-09-2023 - 17:00 u
11-11-2023 - 17:00 u
16-12-2023 - 17:00 u
Remigius Weerselo17-08-2023 - 17:00 u
07-10-2023 - 17:00 u
18-11-2023 - 17:00 u