De Eucharistie vieren

Eucharistie

Eucharistie

Een van de belangrijkste sacramenten binnen de Katholieke kerk is de H. Eucharistie.

De eucharistie is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Zij geloven dat de joodse man Jezus van Nazaret hen de weg naar God wijst. Door Hem in herinnering te roepen, komt Hij in hun midden. Tijdens zijn leven had Jezus vaak aanvaringen met andere joden. Lees verder….

De tekst tijdens het laatste avondmaal van Jezus kent u:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.


De Eucharistie

In de Eucharistie wordt het verbond van Christus en zijn Kerk gevierd. Door Eucharistie te vieren nemen we deel  aan het breken en delen van Brood en Wijn, waarin iedere gedoopte in geloof gevoed wordt met het leven van Christus, met zijn Lichaam en Bloed. De Eucharistie wordt ook vaak aangeduid als “de Heilige Mis”.

De Eucharistie wordt regelmatig gevierd, in het centrum van de parochie en in verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie van de H. Plechelmus.

De eerste H. Communie

Algemeen

Kinderen kunnen rond hun zevende jaar voor de eerste keer deel nemen aan de eucharistie. Deze gebeurtenis wordt ook wel de eerste heilige Communie genoemd. Communie komt van het Latijnse woord ‘communio’ en dat betekent ‘gemeenschap`.

De eerste heilige Communie is één van de drie stappen van de inwijding of initiatie in het christelijke geloof, zoals beleefd binnen de Rooms katholieke kerk.

Deze stappen vallen samen met drie belangrijke levensfases van het kind.

Het Doopsel na de geboorte.

De eerste heilige Communie als het kind leert lezen en schrijven en abstracte begrippen gaat begrijpen.

Het heilig Vormsel als het kind gaat nadenken over haar eigen leven, geestelijk en lichamelijk een groeispurt aangaat, de basisschool verlaat en via het middelbaar onderwijs op weg gaat naar volwassenheid.

Vooral de voorbereidingstijd is een tijd waar intensieve geloofscommunicatie tussen parochie en ouders en hun kinderen mogelijk is. Kinderen en ouders zijn onder leiding van de parochie bezig met geloof. Zij ontmoeten elkaar, spreken over zaken die er in hun leven werkelijk toe doen, ervaren verbondenheid, ervaren zelfs wellicht iets van God. Kortom, zij leren, vieren, dienen en vormen een gemeenschap met elkaar.