Vormsel

vormsel

Vormsel

Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.

Woorden van Christus

Christus heeft voor de tijd na zijn dood de komst en tegenwoordigheid van de Heilige Geest beloofd. Zijn belofte ging onder meer in vervulling op het feest van Pinksteren, toen de Geest over de apostelen werd uitgestort. Christus zelf heeft over de werking van de Heilige Geest aan de apostelen gezegd:

“Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.” (Handelingen 1,8). Lees verder….

Ga hier naar het aanmeldformulier H. Vormsel.


Het Vormsel is de opname van de jongere als lid van de kerk.

Het is de bekrachtiging van de gave van de H. Geest. Deze bekrachtiging is bedoeld voor de (jonge) mens om op eigen kracht en in geloof door te kunnen groeien op hun levensweg.

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden in word en pdf.

De toediening van het sacrament van het Vormsel vindt jaarlijks, groepsgewijs plaats aan de jongeren die dat wensen, uit groep 8 van de basisschool en bij voldoende deelname, meestal in de eigen Geloofsgemeenschap.

In een plechtige viering wordt het H. Vormsel toegediend door de  Vormheer. De Vormheer is de bisschop, een hulpbisschop, een vicaris of priester die door de bisschop speciaal hiervoor is aangewezen.

Vormselvoorbereiding

Jongeren, die in vrijheid, ervoor gekozen hebben om het sacrament van het Vormsel te willen ontvangen, kiezen samen met de vrijwilligers van de Vormselvoorbereidingsgroep (ouders van vormelingen) en eventueel samen met leerkrachten van de basisschool en de catecheet voor een bepaald thema. In de aanlooptijd naar het Vormsel wordt er een voorbereidingstraject uitgezet met de jongeren. Hierbij worden de ouders en verzorgers van de vormelingen actief betrokken.

Deze inzet is (soms gezamenlijk en soms groepsgewijs) noodzakelijk bij alle activiteiten die in het kader van  de voorbereiding (excursies, groepsgesprekken etc.) worden georganiseerd.

Meer informatie hierover bij de pastoraatsgroep of locatieraad van de Geloofsgemeenschap, het lokaal secretariaat of bij het centraal secretariaat aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal:

email: secretariaat@plechelmus.nl.