Wijdingssacrament

Wijding

Wijding

Het wijdingssacrament is een van de zeven sacramenten die de Kerk van Christus telt. Dit sacrament bestaat uit drie graden: diaconaat, presbyteraat en episcopaat.

Handoplegging
Zoals alle sacramenten bestaat ook het wijdingssacrament uit een zichtbaar teken en uitgesproken tekst. Het teken is handoplegging en de tekst is het wijdingsgebed. Iemand ontvangt een wijding als een bisschop in een liturgische viering die persoon de handen oplegt en een speciaal gebed over hem uitspreekt.

Ordenen
In de Latijnse traditie van de Katholieke Kerk wordt niet van ‘wijden’ gesproken maar van ‘ordenen’ of ‘rangschikken’ (ordinare). Een wijdeling (ordinandus) wordt lid gemaakt van een orde (ordo), dat is een groep mensen van dezelfde rang en functie. Lees verder….


Het Priesterschap behoort, evenals het huwelijk, tot de sacramenten voor de gemeenschap.

Door de wijding tot priester wordt een mens, na een speciale opleiding hiervoor, in staat gesteld om in naam van Jezus Christus, Gods genade in de sacramenten, aan gelovigen door te geven.

Door de handoplegging tijdens de wijding, wordt de wijdeling (de priester) bedienaar van de sacramenten in naam van Christus. Hij wordt hierdoor, als het ware een levende icoon van Christus. Dit plaatst een priester in een bijzondere verhouding en verantwoordelijkheid ten opzichte van andere mensen.

Iedere gedoopte Christen, van het mannelijk geslacht, kan door God geroepen worden om “man van God” te worden.

Ook is er de mogelijkheid om binnen de kerk opgeleid te worden tot diaken. Dit is een Rooms-Katholieke geestelijke die de 1e wijding heeft ontvangen, echter niet gekozen heeft voor de 2e wijding tot priester. De 3e en laatste wijding in de Rooms Katholieke kerk is de wijding tot bisschop.

Contact en info

Voor wie zich geroepen voelt tot het vervullen van een functie in de kerk en zich wil oriënteren, kan contact opnemen met: