Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving

In de katholieke kerk is zalving een handeling waarin gewijde olie in de vorm van een kruisteken wordt aangebracht op een persoon, zaak of plaats, onder het uitspreken van een bepaalde formule. Meestal wordt met zalving een teken van goddelijke volmacht gezet, maar zalving kan ook dienen om leed te verzachten.

Goddelijke volmacht
Zalving komt in veel godsdienstige tradities voor. Bij de Joden van het Oude Testament werd met het ritueel van de zalving een bijzonder symbool gezet voor de goddelijke volmacht die een koning, priester en soms ook een profeet genoot in de uitoefening van zijn ambt. Lees verder….

Na het overlijden van een dierbare kunt u bellen met de contactpersoon van uw Geloofsgemeenschap.


Beschikbare boekjes:

Handleiding en boekje avondwake:

Handleiding en boekje uitvaart:


Het sacrament van de zieken behoort, evenals de biecht (sacrament van boete en verzoening), tot de sacramenten van genezing.

In kritieke fasen van ons aardse leven wil Jezus in de sacramenten van de H. Eucharistie, boete en verzoening en de Ziekenzalving aan gelovigen de boodschap brengen dat de dood niet het laatste woord heeft. De zalving van zieken wordt wel het sacrament van kracht en bevrijding genoemd.

Het sacrament van de zieken is er voor de (ernstig) zieke mens. Het wordt door een priester toegediend, bij voorkeur in aanwezigheid van familie en dierbaren.

Op andere momenten kunnen b.v. tijdens bedevaarten, vieringen op ziekenzondag, in zorgcentra of tijdens een ziekentriduüm bij zieken de handen opgelegd worden en kan de ziekenzegen gegeven worden.

De ziekenzalving dient niet in de eerste plaats gezien te worden als voorbereiding op het sterven.

Het sacrament van de zieken en de zegening van zieken is de mens ook tot hulp om hoopvol te kunnen leven in een levensbedreigende situatie die de zieke of ouder wordende mens moet doormaken.

Contact en info

Voor het sacrament van de zieken, de ziekenzalving, kunt u contact opnemen met één van de priesters van het pastoraal team.

Het is goed om dit tijdig te doen, om in goed overleg het meest geschikte moment te kunnen kiezen en omdat het fijn is dat de zieke de ziekenzalving bewust kan meemaken en zodat hij/zij daarbij omringd kan worden door dierbaren. Zo mogelijk en indien wenselijk kan de zieke vooraf bezocht worden om samen te komen tot een zorgvuldige afstemming voor het bijzondere moment van de ziekenzalving.

Voor de bereikbaarheid van pastores verwijzen wij u naar de verschillende parochiebladen.

Elke morgen om 8.00 uur is Pastoor B.H.M. Reerink bereikbaar voor dringende pastorale zaken: telnr 0541-530291.

Bij geen gehoor kunt u de andere leden van het pastoraal team benaderen.