Voorkeursparochianen en de Plechelmusparochie

Een parochie is veel meer dan een groep mensen, die toevallig rond een kerkgebouw of in hetzelfde dorp wonen. Datzelfde geldt voor geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Gemeenschap ontstaat daar waar een gemeenschappelijk belang mensen met elkaar verbindt.

De geografische grenzen van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen liggen vast. Mensen die buiten de grenzen van de geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel bij die geloofsgemeenschap betrokken voelen, kunnen zich bij die geloofsgemeenschap laten inschrijven als “voorkeursparochiaan”.

Hoofdregel

Men kan niet van twee geloofsgemeenschappen tegelijkertijd parochiaan zijn. Hoofdregel is dat men parochiaan is bij de geloofsgemeenschap waarin men woont, maar men kan wel zelf een andere geloofsgemeenschap als voorkeur opgeven.

Voorkeursparochianen

Voorkeursparochianen zijn mensen die buiten de grenzen van een geloofsgemeenschap wonen, maar zich wel verbonden voelen met de geloofsgemeenschap van zijn of haar keuze.

Deze mensen moeten zelf de moeite nemen zich als voorkeursparochiaan te laten inschrijven in de geloofsgemeenschap naar keuze. Aan hen wordt dan de voorwaarde gesteld om structureel mee te doen met de actie Kerkbalans en regelmatig mee te vieren in de kerk van die geloofsgemeenschap. De zogenoemde voorkeursparochianen kunnen evenals inwonende parochianen een beroep doen op het pastorale team. Aanmelden als voorkeursparochiaan kan bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.

Uitwonende sturende kinderen

Zodra iemand verhuist wordt hij/zij automatisch uitgeschreven uit de ledenadministratie van de geloofsgemeenschap waaruit hij/zij vertrekt. Dit geldt ook voor studerende kinderen waarvan de ouders in de geloofsgemeenschap blijven wonen. Willen deze kinderen als lid van de geloofsgemeenschap geregistreerd blijven, dienen zij zich zelf weer hiervoor aan te melden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap, onder de noemer van voorkeursparochiaan (zie hierboven voor de daaraan gestelde voorwaarden).

Opname in instelling voor gezondheidszorg

De mensen uit een geloofsgemeenschap die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen stonden ingeschreven als lid van de geloofsgemeenschap, behouden het recht om gebruik te maken van de diensten van die geloofsgemeenschap en het pastorale team.

Partner begraven in de geloofsgemeenschap

Voor een overledene kan altijd gebruik worden gemaakt van de diensten van de geloofsgemeenschap en het pastorale team waar zijn/haar eerder overleden partner is begraven.

Beroep op het pastorale team

Het komt wel eens voor dat een beroep wordt gedaan op het pastorale team door of voor gelovigen van buiten de grenzen van de H. Plechelmusparochie. Als de gelovige staat ingeschreven als voorkeursparochiaan van één van de geloofsgemeenschappen van de H. Plechelmusparochie, is dit uiteraard geen enkel probleem. Het pastorale team zal niet worden ingezet voor gelovigen die niet binnen de H. Plechelmusparochie als (voorkeurs)parochiaan staan ingeschreven.

Uitzonderingen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hiervan afwijken en begraving toestaan op de gewenste begraafplaats ondanks dat men geen (voorkeurs)parochiaan is. Is dit besluit eenmaal gevallen dan kan men ook gebruik maken van kerkgebouw en de kerkelijke diensten.

Informeer elkaar
Mocht u in uw omgeving mensen kennen, waarvan u weet dat zij in de toekomst een beroep willen doen op de faciliteiten van de geloofsgemeenschap of op het pastorale team, wilt u hen er dan op wijzen, dat zij om problemen en vragen te voorkomen, voorkeursparochiaan dienen te worden.

Dan delen wij niet alleen in het geloof, in de kerk van Jezus Christus, maar dragen wij ook samen verantwoordelijkheid voor die gemeenschap, die ons dierbaar is.