De samenstelling van het bestuur is per 19 februari 2020 als volgt:

Voorzitter: Pastoor B. Reerink

  • Taakomschrijving: Pastoor van de R.K. Plechelmusparochie gevestigd in Oldenzaal en ambtshalve voorzitter van het bestuur

Vice voorzitter: Tom Kok

  • Taakomschrijving: Vice voorzitter van het bestuur en belast met het leiden van de bestuursvergadering, aanspreekpunt van het bestuur en contactpersoon media.

Secretaris: H.J.H. Goorhuis

  • Taakomschrijving: secretariële werkzaamheden

Penningmeester: H.J.H. Goorhuis

  • Taakomschrijving: beheren van de financiële gegevens van de parochie. Samenstellen van de jaargegevens.

Lid: vacature

  • Taakomschrijving: beheer gebouwen

Lid: C.M.C. Willemsen

  • Taakomschrijving: algemene zaken

Lid: vacature

  • Taakomschrijving: algemene zaken