Bestuursleden van de Parochie

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden van de Plechelmusparochie met de taaktoedeling per bestuurslid:

  1. Voorzitter: Pastoor B.H.M. Reerink
  2. Vice-voorzitter: vacature
  3. Penningmeester: Hennie Goorhuis
  4. Secretaris: Hennie Goorhuis (interim)
  5. Bestuurslid: Tiny Willemsen
  6. Bestuurslid: Willy Wesselink
  7. Bestuurslid: Martin Kemerink (Gebouwen)
Taakverdeling bestuur
Taakomschrijving bestuursleden
Pastoor
Reerink
Tom
Kok
Hennie
Goorhuis
Tiny
Willemsen
Willy
Wesselink
Dagelijks bestuurXXX
FinanciënOX
GebouwenOXX
Contact locatieradenOXX
Contact PastoraatsgroepenX
Contact vrijwilligersX
PersoneelOX
CommunicatieOX
WebsiteXO
Contact dag- en weekbladenXO
WoordvoerderOX
Contact pastoresteamXO
Tekenen contractenXX
Centraal secretariaatXO
Contact StichtingenXO
Contact Parochiële Caritas InstellingXO
Overleg alle Christenen en MoslimsOX
Contact Raad van KerkenOX
AttentiesOX
Contact VAUXO
Sociale Media via PastoresteamXO
OnderscheidingenXO
Lid bestuur H. MichaëlOX

Privacy en ANBI