Plechelmus Parochie

NIEUWSFLITS DECEMBER 2020

Plechelmusparochie Oldenzaal

Deurningen – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Kerstmis 2020

Kerstmis 2020 zal anders worden dan andere jaren. Sowieso is het jaar 2020 anders verlopen dan we op 1 januari j.l. gedacht hadden. Corona heeft ook in onze omgeving behoorlijk huisgehouden en nog steeds is er in Twente een hoog aantal nieuwe besmettingen iedere dag. Als je naar Corona kijkt, was en is het een vreselijk jaar, 2020, een jaar dat we met zijn allen liefst zo snel mogelijk vergeten. Afstand houden, niet kussen, niet knuffelen, zelfs geen hand geven. Het voelt allemaal zo vreemd, zo ver weg, zo afstandelijk en koud. En toch, ondanks al deze negatieve dingen die Corona met zich meebrengt, zijn er mensen die op hun eigen kleine manier dicht bij anderen willen zijn. Zo waren en zijn er allemaal kleine lichtpuntjes in een jaar dat door duisternis getroffen is.

De profeet Jesaja schreef het lang geleden: ‘Sta op en schitter, Zijn licht is gekomen, de glorie van JHWH gaat over u op…’ We willen het zien en voelen, dat licht. Daarom zijn onze huizen verlicht met lampjes, kaarsen en kerstbomen. We zijn op zoek naar warmte en geborgenheid. We kunnen niet met de hele familie naar de nachtmis, we kunnen niet eens met het hele gezin het kerstontbijt eten of van het kerstdiner genieten. Maar laten we dan van de kleine dingen genieten, van de kaarten die we zelf schrijven en die we krijgen, van de kleine attenties die we geven en mogen ontvangen, van de lichtjes die het ergste donker verdrijven. Al die kleine lichtjes samen zorgen er straks met Kerstmis voor dat het licht en warm is. Jezus kwam ook niet met een grote overdaad aan licht in de wereld! Slechts één ster wees de weg naar waar Hij geboren werd, in een stal.

Sta op en schitter, en maak van Kerstmis, met alle beperkingen die er zijn, met de letterlijke afstand die we moeten houden een feest van warmte, licht en nabijheid. Want een klein waxinelichtje zorgt ervoor dat er licht en warmte is, als je met je auto in de sneeuw blijft steken. Laat onze kleine lichtpuntjes zo tot een ketting van licht, warmte en nabijheid worden, zodat we elkaar, ondanks Corona, nabij zijn, zoals het Kerstkind ons nabij wil zijn met Zijn licht en Zijn liefde.

Ik wens u allen, mede namens mijn collega’s, een inspirerende Adventstijd toe en alvast een Zalig Kerstfeest!

Pastor Sleegers


Kerstwens pastoresteam en bestuur

Parochiebestuur en pastoresteam van de parochie H. Plechelmus wensen u en de uwen, in deze voor velen zware coronatijd, oprecht een

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2021.

Op voorspraak van de H. Plechelmus, patroon van onze parochie, bidden wij:

Dat de wereld bevrijd mag worden van de Corona-epidemie…

Dat de zieken en hen die zorg voor hen dragen, kracht en zegen mogen ervaren…

Dat bestuurders met wijsheid en vooruitziende blik besluiten mogen nemen…

Dat wij als geloofsgemeenschappen spoedig weer samen kunnen komen om ons geloof te vieren…

Wij danken de velen die bijdroegen en bijdragen om in deze coronatijd als geloofsgemeenschappen overeind te blijven.

Oldenzaal, december 2020


Afgelaste vieringen

In verband met corona kan een tweetal vieringen helaas geen doorgang vinden:

 • de Zonnewendeviering die jaarlijks op 21 december in de Plechelmus door velen wordt bezocht
 • de Top2000 viering die elk jaar eind december in Weerselo wordt gevierd

Extra aandacht voor communicantjes

Pastor Sleegers heeft voor de communicantjes van afgelopen schooljaar een mooi lees- en doe-boekje gemaakt waarmee zij gedurende de advents- en kerstperiode aan de slag kunnen. Zo hoopt het pastoresteam de communicantjes en hun ouders iets extra’s mee te geven in deze periode.

Kerst in corona-tijd

In de Kerstperiode zitten de kerken altijd extra vol. Dat is in deze corona-periode natuurlijk niet de bedoeling. Bestuur en pastoresteam hebben dan ook moeten besluiten de vieringen vanaf Kerstavond tot en met 31 december alleen via livestream uit te zenden. Zo wordt voorkomen dat teveel mensen naar de vieringen komen en moeten worden teleurgesteld. Daarnaast wordt zo voorkomen dat mensen aan de deur van onze kerken geweigerd moeten worden. En, misschien wel vooral, voldoen wij zo aan de dringende oproep van onze regering om met zo min mogelijk mensen bij elkaar te komen.

NieuwsflitsWij begrijpen dat veel mensen teleurgesteld zullen zijn door dit besluit. Toch hopen wij u allen via onze livestreams een mooie Kerst te bezorgen!

De vieringen zullen te volgen zijn via onze website www.plechelmusparochie.nl of via de link die u vindt in uw parochieblad. De tijden van de vieringen (die u uiteraard ook later nog kunt bekijken) vindt u in de Glimlach, uw parochieblad of op onze website. Hier staan ook tips over hoe u thuis sfeervol kunt vieren. Enkele daarvan vindt u hieronder:

 • creëer een goede omgeving, bijvoorbeeld met een brandende kaars of een icoon;
 • zorg dat u een tijdje voor de viering al klaar zit. Als begin kunt u een kaars aansteken: symbool van onze Verrezen Heer;
 • doe actief mee met de viering, bijvoorbeeld door hardop mee te zingen of het Onze Vader mee te bidden.

Kerststallen bezichtigen

In veel geloofsgemeenschappen zullen de kerken gedeeltelijk open zijn voor het bezichtigen van de Kerststal en het opsteken van een kaarsje. Hieronder vindt u de openingstijden.

Dorpen

 • Deurningen: zie onze website
 • Rossum: elke dag van 8.30-19.00 uur.
 • Saasveld: 25 t/m 27 december van 12.00-16.00 uur.
 • Weerselo: 25 en 26 december van 11.00-17.00 uur

Oldenzaal:

 • Antoniuskerk: gesloten
 • Emmaushuis: donderdag, vrijdag en zaterdag t/m 6 januari 2021 van 10.00-12.00 uur. Graag van tevoren aanmelden (psemmaus@kpnmail.nl of 0541-513833).
 • Mariakerk: Tweede Kerstdag is de Mariakapel open. Parochianen kunnen dan een kaarsje opsteken.
 • Plechelmusbasiliek: zie onze website

VNB

Na een 135-jarig bestaan heeft de Vereniging Nederlandse Bedevaarten moeten besluiten haar activiteiten langzaam af te bouwen. Gelukkig gaat het Bisdom zelfstandig verder met het organiseren van bedevaarten.

Aandacht voor Armenië

Onze aandacht is gevraagd voor de grote nood onder het Armeense volk. Door langdurige conflicten in de regio hebben veel mensen geen huis meer, en is sprake van grote armoede. Het corona-virus heeft de situatie nog erger gemaakt. Uw gebed voor het Armeense volk, en uw financiële bijdragen, zijn hard nodig. U kunt doneren via www.armeniefonds.nl.


Gegevens Centraal Secretariaat Plechelmusparochie

Pastoraal team

Pastor Reerink

 • Telefoon: 0541 – 530 291
 • E-mailadres: pastor-reerink@plechelmusparochie.nl

Pastor Janssen

Pastor Sleegers