Vieringen live in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal

Beste parochianen

Tijdens de offerande worden de gaven van brood en wijn op het altaar geplaatst. U die deze viering via de lifestream volgt, kan hier ook aan deelnemen door een gave over te maken op bankrekeningnummer NL58 RABO 0134 1556 37 onder vermelding van collecte.

Wij danken u voor uw gave.

Ga hier weer terug naar de pagina KerkTV.