Pastoor B.H.M. Reerink – priester

E-mailadres: pastor-reerink@plechelmusparochie.nl  – Telefoon: 06 33741622 (0541 530291)

Geboren te Steenwijkerwold op 6 juli 1951. Na het lager en middelbaar onderwijs volgde hij de onderwijzersopleiding.
Toen deze voltooid was, volgde hij één jaar een cursus bijscholing Grieks en Latijn. Daarna aanvaardde hij een baan in het voortgezet onderwijs, waar hij algemeen vormende vakken gaf. Parallel aan deze baan studeerde hij gedurende 10 jaren theologie (MO-A en MO-B).

Op het eind van deze studie zocht hij contact met het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, en voltooide naast de pedagogische / didactische theologische opleiding te Amsterdam, de pastorale opleiding aan de KTHU.

  • In 1984 aanvaardde hij een benoeming als pastoraal werker te Deventer.
  • In 1985 volgde daar zijn diaken- en priesterwijding.
  • 1 januari 1987 volgde daar z’n benoeming tot waarnemend pastoor.
  • 1 januari 1989 werd hij tot pastoor benoemd te Didam e.o.
  • 1 januari 2000 werd hij pastoor te Losser e.o.
  • 1 november 2008 pastoor te Oldenzaal e.o.

Hij volgde tijdens zijn pastoorschap vele cursussen van het Aartsbisdom. In 1995 voltooide hij de opleiding Klinische pastorale scholing in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen.
In 2005 voltooide hij een post academische scholing liturgie van Luce aan de universiteit van Utrecht.