Pastor van der Sman

Mijn naam is Theo van der Sman. Ik ben op 30 mei 1950 te Rotterdam Zuid geboren (in de wijk Feyenoord). Na mijn militaire dienstplicht te Amersfoort en Seedorf, pakte ik de draad van de verpleegkundige opleidingen weer op. Zo behaalde ik het A en B diploma verpleegkunde.

Bijzonder voor mij is, dat ik de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige volgde in het Sinaï Centrum te Amersfoort, een kliniek die in die tijd gespecialiseerd was in de opvang en zorg van Joden, die de concentratiekampen en de gruwelen van Nazi Duitsland ternauwernood hadden overleefd. Na enkele jaren als verpleegkundig afdelingshoofd op een afdeling met gedementeerde bejaarden gewerkt te hebben, volgde ik enkele verpleegkundige specialisaties en werd ik dertien jaar ambulanceverpleegkundige in de West Betuwe. Toen mijn moeder tien jaar geleden overleed, stierf tevens mijn laatste familielid.

Met instemming van wijlen kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, volgde ik aan een seminarie te Antwerpen een parttime priesteropleiding. In Antwerpen werd ik diaken gewijd.

De priesterwijding, door hulpbisschop wijlen Mgr. Jan Niënhaus (namens de verleden jaar overleden kardinaal Adrianus Simonis) voor ons aartsbisdom Utrecht, volgde op 25 januari 1986 in de parochiekerk van De Meern. Korte tijd daarna volgde een benoeming als pastoor voor een aantal parochies, in volgorde voor de regio’s: Wehl, Tubbergen, Haaksbergen, Borne, Steenwijk en ten slotte vijf jaar geleden als priester-assistent voor de Parochie Thomas à Kempis (Zwolle), de Norbertusparochie (Dronten) en de Christoffelparochie (Steenwijk). Ik bied mijzelf opnieuw dienstbaar aan voor 50% aan uw pastoraal team en wel op vrijwillige basis.

Vanaf 1 juni aanstaande zal ik werken onder eindverantwoordelijkheid van pastoor Bernard Reerink. Alhoewel ik in de pastorie van Rossum zal wonen, heb ik aldaar geen pastoorsfunctie. De bisschoppelijke benoemingsbrief betreft heel duidelijk mijn dienstbaarheid aan de gehele Plechelmusparochie, met een eventuele dienstverlening daarbuiten. Door mijn nieuwe benoeming te aanvaarden, heb ik aangegeven mij daar strikt aan te willen houden. Kardinaal Eijk ben ik dankbaar met deze benoeming.

Twente ken ik goed. Ik mocht hier in totaal negentien jaar werken. Ik versta het Twents – in meer dan één opzicht – heel goed. In het noordelijke deel van ons bisdom laat ik veel goede teamgenoten, vrienden en bekenden achter mij. Met verschillenden zal ik vast contact houden. Een aantal (bestuurlijke) functies heb ik aldaar recentelijk moeten beëindigen. Een aantal andere functies, zoals de zorg voor de armen en daklozen van

Sri Lanka (Stichtingen HAS / NEDLA) en een tweetal functies voor ons aartsbisdom zullen blijven. Ik verheug mij op de samenwerking, maar bovenal op de ontmoeting met u.

Mogen wij op deze wijze het geloof, dat ons zo dierbaar is, in elkaar versterken.

Met Gods vriendelijke zegen en een hartelijke groet,

Theo L.M.M. van der Sman – em. pastoor