Icoon schilderen in het voorjaar 2024

In een zaaltje van de Remigiuskerk te Weerselo start over enkele maanden weer een cursus  icoon schilderen onder leiding van de heer Jos Bentert.

Er zijn reeds cursisten opgegeven, maar er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

De cursus is alleen op woensdagmiddagen van 13.30 – 16.00 uur en start op 10 januari 2024, de tiende – en tevens laatste – cursusmiddag is op 13 maart.

De wijding van de gemaakte iconen – tevens de iconen van het cursusjaar 2023 – zal op de ochtend van Palmzondag in de parochiekerk van Weerselo plaatsvinden.

Voor informatie kunt u terecht bij de cursusleider jbentert@gmail.com zijn telefoonnummer is 06 22908707 of bij pastor Theo van der Sman 06 510 753 32.

De kosten zijn € 200.- per deelnemer, inclusief koffie / thee. De benodigde pencelen zijn 20 euro en de prijs van de plank hangt af van het formaat dat men kiest.

Pastor Theo van der Sman.