Informatie vanuit het Parochiebestuur

Logo parochie

Plechelmusparochie

Informatie vanuit het Parochiebestuur binnen de Plechelmus-parochie Oldenzaal

Vergadering: 12 februari 2021

Parochiegemeenschap/volledige openbaarheid.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Omdat alle stukken zijn aangeleverd en omdat deze voldoen aan de eisen van het bisdom is het wachten op een definitieve beslissing.  De Priesterraad heeft de aartsbisschop geadviseerd om in te gaan op het verzoek tot onttrekking.

NB

Inmiddels heeft de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, bij decreet van 19 februari 2021 ingestemd met het verzoek tot onttrekking. Binnen een periode van 10 nuttige werkdagen na deze datum kan een verzoek om verbetering of herziening van het decreet worden gedaan.

Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 is uitgesteld tot maart a.s. in afwachting van versoepeling van de Coronamaatregelen.

N.B.

Omdat de Coronamaatregelen begin maart min of meer nog ongewijzigd worden gehandhaafd is besloten om de actie te verplaatsen naar eind mei a.s.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

De koper van het vastgoed heeft aangegeven voor de omwonenden van de kerk een informatie-bijeenkomst te willen organiseren voor een presentatie van zijn infrastructurele plannen m.b.t. de kerk en directe omgeving. Besloten is om eerst die bijeenkomst af te wachten om kort daarna de informatiebijeenkomst als onderdeel van het onttrekkingsproces te houden. Daarmee wordt voorkomen dat tijdens de parochiebijeenkomst allerlei vragen over de toekomstige inrichting worden gesteld.

Vernieuwing website

Er moeten nog enkele zaken worden geregeld voordat de afronding van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Eén van die zaken is de aanlevering van informatie vanuit de diverse geloofsgemeen-schappen voor plaatsing op de website.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Het parochiebestuur is blij met de invulling van een vacature binnen het bestuur. Martin Kemerink uit Rossum heeft ingestemd met zijn voordracht bij het bisdom. Het bisdom heeft inmiddels besloten om Martin te benoemen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025. Martin zal zich binnen het bestuur o.a. richten op gebouwenbeheer. Er wordt nog verder gezocht naar andere bestuursleden.

Uitsluitend livestreamvieringen met Pasen

Coronavoorschriften beperken het reguliere kerkbezoek tot maximaal 30 personen per viering.

Het parochiebestuur heeft daarom moeten besluiten dat er tijdens vieringen in de Goede Week van Palmzondag 28 maart t/m 5 april (Tweede Paasdag) geen kerkbezoek mogelijk is. Vieringen kunnen alleen via livestream worden gevolgd. Hierdoor wordt er geen druk gelegd op de vrijwilligers, die de toegang moeten controleren/reguleren.