Lezing over synodale proces

Logo Plechelmusparochie

Plechelmusparochie

Op woensdagavond 8 november zal mw prof dr Myriam Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing verzorgen over het synodale proces.

Dit synodale proces is een initiatief van paus Franciscus, dat voorstaat iedereen mee te laten praten over de toekomst van de kerk.

Dat is nieuw, immers in het verleden was dat vooral ‘’iets’’ voor de geestelijkheid.

Het gaat de paus om een luisterende kerk, waarin leden openstaan voor de H. Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben.

Myriam Wijlens is hoogleraar in het kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland.

Zij geeft echter ook colleges op vele andere plaatsen en continenten over de hele wereld.

Daarnaast is zij een hooggeplaatste vrouw in het Vaticaan en werkt daar onder andere op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome.

Op 8 november komt zij in Twente, haar geboortegrond, een lezing verzorgen over het synodale proces en wat dat vanuit vele landen heeft opgeleverd.

Zij komt naar Twente als juist in Rome de bisschoppensynode over het synodale proces heeft plaatsgehad.

Myriam Wijlens is vanuit Enschede en Oldenzaal benaderd voor deze lezing en gaf zelf aan graag te komen voor een zo breed mogelijk publiek.

De datum 8 november is vastgelegd en Enschede zal als gastgever optreden.

Ook buurtparochies zijn hierbij van harte welkom.

Locatie en tijdstippen volgen later.

Mocht u belangstelling hebben dan adviseren wij u alvast 8 november ’s avonds in uw agenda vast te leggen.