Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2023

Christenen zijn mensen van de hoop, het leven en het licht.

Lichtpunten zien en aan wijzen, hoopvolle zaken zoeken en accentueren en het leven ondersteunen, is een van onze belangrijkste opdrachten als christen mensen.

In de wereld zie ik daartoe mooie dingen gebeuren.

Vanzelfsprekend zie ik ook vele kwalijke ontwikkelingen, maar daar wil ik het nu even niet primair over hebben.

Hoopvol is dat meer en meer mensen aangeven, in het groot op politiek terrein, maar ook in het klein op prive-terrein, dat er grenzen zijn.

Grensoverschrijdend gedrag in alle opzichten wordt minder en minder getolereerd.

‘’Gezond verstand denkers’’ maken gelukkig het overdeel van de mensheid uit.

En steeds meer mensen zien de noodzaak tot vergroening.

In de kerk heeft paus Franciscus een synodaal proces opgestart.

Het gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kerk van alle gedoopten en niet alleen van de clerus.

Lokaal in onze parochie zien we dat altijd nog velen naar onze parochie kijken.

Wist U dat onze webmaster laatst nog vertelde dat op jaarbasis 750.000 mensen onze Plechelmusparochie aanklikken en dat er 250.000 mensen naar onze vieringen keken.

Verder:

Alle geloofsgemeenschappen steken veel energie in pastorale, liturgische en diaconale initiatieven.

Complimenten verdienen onze Caritas, Vincentius en MOV met haar vele activiteiten, met name rond de Advent/Kerst en Vasten/Pasen.

Jongerenpastoraat wordt gevolgd door zo’n 15 personen.

Onze ‘’Ontmoetingsdag voor ouderen’’ staat wederom gepland voor 19/4.

Activiteiten zoals ‘’warm de winter door’’   en  ‘’overzomeren’’  trekken zo’n  10 tot 15 personen.

Bedevaarten naar Kevelaer, Lourdes en Banneux trekken jaarlijks tientallen deelnemers.

De samenwerking in Oost Twente wordt ook door de nieuwe pastoor die in Tubbergen aantrad met enthousiasme begroet.

Prachtige vieringen en bijeenkomsten waren er rondom concerten , uitvoeringen van onze koren, de Zonnewende, Titus Brandsma, theaterproducties voor jong en voor oud.

En niet te vergeten ons reguliere vieren en bidden …de belangrijkste taak die wij hebben!

Zorgen kennen we ook.

De financiele positie van de parochie is zorgelijk…zeer zorgelijk!

De actie Kerkbalans heeft nieuwe impulsen nodig om tot geldwerving te komen.

Collectes verminderen.

Er worden parochiebestuurders gezocht.

Er zijn moeilijke dossiers:

Zoals het wegblijven van herstel na de corona-periode, afnemende vraag naar sacramentenbediening , minder dopen, huwelijken, uitvaarten, 1e communicanten, vormelingen en dopen.

Energiekosten die de pan uitrijzen.

Herontwikkeling van kerkelijk onroerend goed.

Maar ook hier zijn nieuwe initiatieven te begroeten.

Kleinschalig vieren in onze kapellen, energiebesparingen en voorzichtige  orientatie tav zonnepanelen en aardwarmte.

Tenslotte zijn er vele activiteiten/initiatieven rondom onze pastorale steunpunten in de Emmaus, Maria en Drieeenheid.

Samenvattend …ook veel licht in de duisternis…hoopvolle zaken aan te wijzen ….maar ook vele uitdagingen.

Pastor B.H.M. Reerink, Pastoor Parochie H.Plechelmus

Locaties