Nieuwsflits december 2022 – Kerstuitgave

Plechelmusparochie

Plechelmusparochie Oldenzaal e.o.

Nieuwsflits – December 2022

Parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

KERSTMIS 2022

Nu oorlog dit jaar aan onze grenzen verscheen,

grote gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar geworden zijn,

bidden wij dat de komst

van het Kind met Kerstmis

ook een weg van vrede brengen mag.

Dat onze handen en voeten die vrede mede bewerken

Moge het Kind van Kerstmis daartoe

in ons geboren worden.

Dat zijn ogen onze ogen,

zijn oren onze oren,

en zijn mond onze mond mogen worden.

Dan is Gods Zoon waarlijk geboren,

brengt Hij licht in onze duisternis!

Mede namens mijn collegae wens ik U en de uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2023.

Pastor B Reerink pr. – Pastoor Parochie H. Plechelmus


Vanuit het bestuur

Vanaf 1 december j.l. is de heer Tom Kok teruggetreden als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Na twee termijnen van vier jaar is het voor hem tijd om te stoppen. Hij heeft in een onrustige en niet altijd eenvoudige tijd veel betekend voor de parochie. Wij zijn heel dankbaar voor zijn inzet, zijn tijd en energie. Ook zijn we dankbaar dat zijn vrouw hem in deze taak gesteund heeft. Op een later tijdstip zal op een passende manier afscheid van hem genomen worden. Op dit moment is er dus een vacature voor een vicevoorzitter en wordt er gezocht naar een opvolger voor de heer Tom Kok. Mocht u iemand zijn of kennen die deze taak op zich wil nemen, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@plechelmus.nl) of met pastor Reerink (pastor-reerink@plechelmusparochie.nl).


Bijzondere activiteiten in de komende tijd

Samenzijn Wereldlichtjesdag

Voor ouders van een overleden kind

Zondag 11 december om 19.00 uur

Inloop vanaf 18.30 uur

Plechelmuskerk Deurningen


De Plechelmus OPEN

zondag 18 december 11.00 – 15.00 uur

Kerstwandeling Weerselo

zondag 18 december 14.30 uur

Zonnewende

Woensdag 21 december

Plechelmusbasiliek 19.00 uur

Kersttocht Deurningen

Donderdag 22 december vanaf 18.45 uur vanaf het schoolplein aan de Kerkweg.

Iedereen mag een eigen verlichting dragen in welke vorm dan ook.

Opgave tot 20 december bij

Anieta Golbach, armgolbach@hotmail.com 06-30373600

Wim Stege wimstege@gmail.com 06-31042700

Kindje wiegen

Eerste Kerstdag 11.30 uur Deurningen.

Peuters en kleuters worden samen met hun ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd om het

kerstverhaal op hun manier te beleven. Het verhaal wordt verteld en door verschillende

kinderen uitgebeeld. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Top 2000 viering 28 december Weerselo

Samen met de koren Tripple One en VOF de Hof, staan wij stil bij de afgelopen jaren. We horen mooie liederen, luisteren naar gedichten en persoonlijke verhalen rondom het thema Een nieuwe adem…

Na afloop zijn er oliebollen!

Kerstconcerten

Rossum Plechelmuskerk

Zaterdag 17 dec. om 18.30 uur

mmv muziekvereniging St. Henricus,

het Herenkoor, Dameskoor en Tu Imbe.

Entree is gratis.

Weerselo Remigiuskerk

Zondag 18 december, 11.00 uur

Koor Rejoice in samenwerking met de Remigiusharmonie

Entree is gratis.

Saasveld Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 13.30 uur

Dames- en herenkoor en Da Capo

in samen

 

werking met de Koninklijke Muziekvereniging

Entree is gratis

Deurningen Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 14.00 uur

Plechelmusharmonie Deurningen

Openstellingen kerken Kerststalbezoek

Oldenzaal Plechelmusbasiliek

Eerste en Tweede Kerstdag

13.30 – 15.30 uur

Rossum Plechelmuskerk

Iedere dag geopend

8.00 – 19.00 uur

Deurningen Plechelmuskerk

Eerste Kerstdag

9.30 uur open tot 16.00 uur


Gewikkeld in doeken…

Deken-actie voor kinderen in de kou

De PCI wil deze winter kinderen die in de kou staan, met uw hulp wat warmte geven! Schenk daarom een warme fleecedeken, voor een kind dat wat warmte kan gebruiken! Tot uiterlijk zondag 18 december in te leveren bij de kerk / parochiecentrum. Op zaterdag 17 december tussen 13.30 en 15.30 uur bij het Centraal Secretariaat aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal, of tijdens De Plechelmus OPEN kunnen ook nog dekens worden afgegeven.

Hartelijk dank voor uw warmhartigheid!

#warmdewinterdoor