Nieuwsflits juli 2021

Parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

Zomervakantie in het Jozefjaar

Het is vakantietijd. En juist in dit Jozefjaar moet ik daarbij denken aan de reis die Jozef maakte, toen hij samen met Maria naar Bethlehem ging voor de volkstelling.

Hun reis was geen ideaal vakantietripje. Volgens Google Maps moesten ze ongeveer 150 kilometer lopen – 33 uur, in ongeveer vijf dagen. Dat kan niet eenvoudig zijn geweest, vooral niet voor de hoogzwangere Maria.

Jozef en Maria onderweg

Ik denk dan ook dat de reis van Jozef en Maria goed te vergelijken is met onze levensreis. Onze levens gaan door bergen en dalen, net zoals hun reis. We kennen mooie vergezichten: de relatie met de mensen van wie we houden bijvoorbeeld. En er zijn diepe dalen: de ziekte en het verlies dat elk mens overkomt.

Met daarnaast de coronacrisis, die voor velen van u eenzaamheid met zich meebracht. En af en toe bereikten Jozef en Maria, net als wij, een pleisterplaats. Een plek, een periode, waarin we tot rust kunnen komen. Waarin alles goed gaat en het leven ons toelacht.

Zo heeft de reis van Jozef en Maria ons veel te zeggen, vooral hun Godsgeloof. Ze hadden geen comfortabele reis. Hoogzwanger op een ezeltje rijden lijkt me heel zwaar. Dagenlang een ezeltje voorttrekken is hard werken. Maar ze kunnen het aan, omdat ze weten dat God hen nabij is, bij elke stap die ze doen.

Werd hun leven daardoor eenvoudiger? Zat Maria comfortabeler op haar ezel? Nee. Maar de wetenschap dat zij – en ook wij – alles aangaan onder de hoede van God, maakt het doenlijk. Maakt misschien wel dat Jozef, als Maria moet bevallen, niet in paniek raakt maar roept tot God. En Hij zorgt ook voor een onderkomen waarin Zijn Zoon veilig ter wereld kan komen.

Dàt is onze God! Onze God, die onze problemen niet van ons wegneemt, maar die er wel ís. Die naast ons loopt, waar onze wegen ook naar leiden, en ons altijd helpt. Ik hoop en bid van harte dat wij allemaal, juist in deze vakantietijd, steeds meer de trouw van onze God mogen ervaren. Ik wens ons allen een gezegende zomer toe!

Pastor Constance Janssen

Plechelmusfeest 2021

Op zondag 11 juli a.s om 10.00 uur wordt het jaarlijkse Plechelmusfeest voor heel onze parochie gevierd in de Plechelmusbasiliek.

Evenals vorig jaar zal het een sober geheel zijn i.v.m. de nog steeds geldende Corona-maatregelen. Zo zal harmonie sint Joseph helaas niet kunnen spelen omdat er niet genoeg ruimte is om afstand te houden, zingt het Oldenzaals Nederlandstalig BasiliekKoor met slechts 12 koorleden en zal er ook geen processie gehouden worden, omdat we tijdens de processie niet de anderhalve meter afstand in acht kunnen houden en ook zal er in verband met de veiligheid geen koffie geschonken worden na afloop.

Maar daarom zal het Plechelmusfeest niet minder feestelijk en plechtig zijn! Bovendien wordt tijdens de viering pastor Theo van der Sman gepresenteerd. Hij zal als priester-assistent het pastorale team van onze parochie komen versterken, voor 20 uur in de week. Wij zijn heel blij en dankbaar voor zijn komst naar onze parochie. Pastor van der Sman gaat wonen in de pastorie van Rossum. In de vorige Nieuwsflits heeft hij zich voorgesteld.

Het Plechelmusfeest 2021, anders dan anders, maar nog steeds de moeite waard!

Op dit moment mogen er 120 mensen in de basiliek. U moet zich nog steeds aanmelden. Dat kan via de mail plechant@xs4all.nl of per telefoon 0541 512467 (do. 14.00 – 15.30 uur en vr. 10.00 – 11.30 uur)

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 25 juni 2021

Inzegening nieuwe luidklok t.b.v. de Plechelmustoren

Kardinaal Eijk komt zondag 19 september a.s. naar Oldenzaal. Hij is dan voorganger tijdens de eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek om aansluitend de nieuwe luidklok voor de Plechelmustoren te zegenen. Tevens zal hij een zegengebed uitspreken voor het gerestaureerde ‘Witte’-orgel.

Proces onttrekking aan de eredienst

 1. Drieëenheidkerk

Het proces tot onttrekking is inmiddels afgerond. Op maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is er in de kerk een slotviering gehouden, waarbij na afloop de H. Reserve is overgebracht naar de H.Plechelmusbasiliek. Aansluitend was het voor eenieder mogelijk om afscheid te nemen van de kerk en herinneringen op te halen. Naar verwachting zal de kerk begin september aan de koper in eigendom kunnen worden overgedragen. Het orgel van de kerk is geschonken aan een Poolse r.k. kerk in Krakow.

De andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie worden nog in de gelegenheid gesteld om eventuele inventarisdelen binnen hun kerkelijke omgeving te gaan gebruiken.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

Na de aanzienlijke versoepelingen van de Coronamaatregelen in de tweede helft van juni heeft de koper van de kerk besloten om op korte termijn een informatieavond te plannen voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarin zal hij uitleg geven over zijn toekomstplannen m.b.t. de kerk en het omliggende terrein.

Dit betekent, dat de procedure tot onttrekking verder kan worden ingevuld. Het parochiebestuur streeft er naar om in samenspraak met de locatiebeheerders na de zomervakantie een informatie-avond te houden voor de parochianen.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Naast de benoeming van Martin Kemerink is er nog behoefte aan nieuwe bestuursleden om in de bestaande en toekomstige vacatures te kunnen voorzien. Daarbij wordt gestreefd naar een spreiding binnen de gehele parochie.

Restauratie klokkentoren bij de

 1. Remigiuskerk in Weerselo

Uit onderzoek is gebleken dat de klokken en het uurwerk in de toren gerestaureerd moeten worden. Daarbij zijn ook herstelwerkzaamheden van bouwkundige aard noodzakelijk gebleken. Voor de klokken en het uurwerk heeft het bedrijf Eijsbouts een offerte uitgebracht en voor het bouwkundige deel (inclusief offerte Eijsbouts) zijn twee aannemers gevraagd om een offerte uit te brengen. Het parochiebestuur heeft de offertes naast elkaar gelegd voor een vergelijking. Het bisdom zal echter nog een machtiging moeten afgeven alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Versoepelingen Corona-maatregelen

Nu Corona grotendeels onder controle lijkt te zijn, zijn er ook door de bisschoppen een aantal versoepelingen aangekondigd. Zo mogen er weer meer kerkgangers in onze kerken komen, nl. zoveel als er plekken beschikbaar zijn met anderhalve meter afstand. Mondkapjes op bij het ter communie gaan en handen ontsmetten blijft nodig, evenals het aanmelden als u naar de kerk wilt komen.

Onze koren mogen weer met meer mensen gaan zingen. Lange tijd mochten er slechts vier koorleden zingen, nu mogen er weer 12 zangers actief zijn, wel op de gepaste afstand!

Het pastoresteam heeft ook besloten weer te gaan dopen, maximaal twee dopelingen per viering. Opgave kan bij uw lokale secretariaat.

Favicon

Gegevens centraal secretariaat Plechelmusparochie

 • Kerkstraat 1  –  7571 EE Oldenzaal
 • Telefoon: 0541  –  530485
 • Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
 • Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
 • Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team:

 • Pastor B. Reerink pr. 0541-53 02 91
 • Pastor T. van der Sman pr. 06 51 07 53 32
 • Pastor C. Janssen pw. 06 53 71 56 35
 • Pastor M. Sleegers pw. 06 23 37 36 47