Ontwikkelingen jongerengroep Moving On

Logo parochieBeste jongeren, ouders en verzorgers, beste belangstellenden,

de afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het opstarten van de jongerengroep Moving On. Er ligt inmiddels een mooi projectplan waarin wij hebben beschreven wat onze bedoeling is met deze jongerengroep. Wij willen vormelingen en jongeren op een eigentijdse manier meenemen in hun geloof. Dat klinkt zwaar, meenemen in het geloof. Jongeren denken vaak dat geloof en kerk saai zijn. Wij proberen jongeren juist te betrekken bij de kerk door te luisteren wat zij willen en belangrijk vinden.

Wij zijn zo goed als klaar om een start te maken met deze jongerengroep. Wij hopen van harte dat jongeren komen kennis maken. 1x per maand, op de vrijdagavond komt deze groep samen in de CoCer in Rossum, een mooie locatie. Deze locatie is voorzien van vele voorzieningen die wij nodig denken te hebben.

De maand oktober gaan wij vormelingen en ouders/verzorgers informeren over Moving On, wij gaan pastoraatsgroepen informeren en met vrijwilligers die activiteiten organiseren gaan wij in gesprek. Wij trekken de parochie in om ons te presenteren. Wij willen de locaties meenemen in de ontwikkeling van Moving on

De eerste jongere heeft zich aangemeld, de eerste vrijwilliger voor de werkgroep heeft zich gemeld, wij hebben inmiddels een secretaris die het administratieve werk gaat oppakken. Er is een begin! Wij hopen dat er meerdere jongeren komen kennis maken. Jongeren kunnen zich aanmelden via onze eigen mail: moving-on@plechelmusparochie.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat er ouders/verzorgers of jongeren zijn die vragen hebben. Zij kunnen contact opnemen met Pastor Maroesjka Sleegers 06-23373647 of met Diaken Bert Huitink 06-20432661. Wilt u in de werkgroep om jongeren te begeleiden? Dan kunt u ook contact met een van beide pastores opnemen.

Moving On is doorgaan met jeugd en jongeren. Daar ligt een uitdaging voor de kerk, daar willen wij in investeren. Wij hopen dat jongeren en ouders/verzorgers deze uitdaging met ons willen aangaan.

Hartelijke groeten,

pastor Maroesjka Sleegers,

diaken Bert Huitink