Opbrengst Vastenactie 2023

Vastenactie 2023

Gedurende de Vastentijd werd voor een eigen doelenproject van Inge Kuiphuis gekozen,

zij was tot voor kort als diaconaal werkende werkzaam op het platteland in Guatemala.

De keuze was gevallen op permanente scholing voor kinderen zonder geweldsincidenten.

Voor de bouw van enkele leslokalen en begeleiding van ouders en leerkrachten was een bedrag nodig van negenduizend euro.

Ik kan u melden dat het geld ruimschoots bijeengebracht is door onze Plechelmusparochie, in samenwerking met de parochies van de heilige Pancratius en Lumen Christi.

Omdat het bedrag er gekomen is zal Vastenaktie dit bedrag verdubbelen.

Mede namens Inge Kuiphuis en de doelgroep, de vele kinderen en ouders te Guatemala, heel veel dank voor uw bijdrage en steun.

Theo van der Sman – pastor