Openluchtviering Saasveld 2024

Openluchtviering  Saasveld 2024

Zondag 7 juli 2024  jl. was er de jaarlijkse openluchtviering in Saasveld in de pastorietuin. Deze viering die dit jaar  voor de 25e  keer werd gehouden droeg als thema

“Van Verwondering naar Bewondering”

Onder een zonnige hemel, was er een grote menigte gelovigen die  deelnamen aan deze viering. Het pastoresteam van de Plechelmusparochie ging hier in voor.

De themakoren uit Saasveld, Rossum en Deurningen  verzorgden de zang.

In het begin van de viering werd even stil gestaan bij Herbert Vreeman, dirigent van de fanfare St. Caecilia Saasveld die afgelopen maandag is overleden. Om deze reden was de fanfare niet aanwezig bij deze viering.

In de viering kwam het thema “Van Verwondering naar Bewondering ” op verschillende manieren terug, zowel bij het welkomstwoord, de overweging alsook bij de voorbeden. Deze gezamenlijke viering brengt mensen bij elkaar, versterkt de verbondenheid en geeft uiting aan onze christelijke geloofsovertuiging.

Bij gelegenheid van deze 25e openluchtviering kregen alle aanwezigen een geurkaarsje met bijpassende tekst mee ter herinnering.

Na afloop van de viering was er in de tuin gelegenheid om een kop koffie/ thee te drinken met hierbij een plak krentenwegge, zodat we niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk  gevoed werden om zo onze levensweg te kunnen vervolgen.

Het gezamenlijk koffiedrinken is ook een belangrijk onderdeel van het geheel om het sociaal contact te versterken.