Openluchtviering Saasveld

Logo ContactDe Openluchtviering van de parochie “H.Plechelmus“ is in de pastorietuin van Saasveld op zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Dit jaarlijks terugkerend gebeuren zal voor de 23e  keer plaats vinden met een Eucharistieviering viering in de pastorietuin.

Voorgangers zijn de pastores van de H. Plechelmusparochie.

Thema van de viering is: Wat doe jij in Vredesnaam

De organisatie ligt dit jaar bij Rossum. In deze viering zullen de kinderkoren uit Rossum en Oldenzaal de zang verzorgen. De Henricusfanfare zorgt voor de muzikale bijdrage. In de viering is er één collecte voor de onkosten van de viering.

Na de viering is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met een plak krentenwegge, in de pastorietuin. Wij hopen dat velen aanwezig kunnen zijn.

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig, bij café dancing Bruins. Minder-validen  mogen parkeren bij de kerk.

Er zijn voldoende banken en stoelen aanwezig om de viering goed te kunnen volgen.

Bij slecht weer is de viering in de kerk.