Pastor M. Sleegers weer volledig aan het werk

Logo parochie

Plechelmusparochie

Na een (gedeeltelijke) afwezigheid van bijna anderhalf jaar ben ik met ingang van 1 april jl. volledig aan het werk gegaan. Gelukkig ben ik zover herstelt, dat dat weer mogelijk is.

Ik merk wel dat het werk in deze Coronatijd veranderd is en een andere invulling heeft gekregen. Ik ben dan ook nog een beetje op zoek naar wat er kan en mogelijk is, binnen de gegeven maatregelen. Maar ik heb de energie om mij weer op mijn werk te richten en hoop u binnenkort te ontmoeten, zodat we samen aan een goede, Coronaproof invulling van kerk-zijn kunnen werken.

Dank voor uw berichten van medeleven en steun en vooral voor uw gebed. Het heeft mij goed gedaan dat zovelen van u met mij meeleefden.

Vrede en alle goeds, Maroesjka Sleegers p.w.