Per 1 juli 2020 weer openbare vieringen

Dames/heren,

Bericht PlechelmusparochieHet parochiebestuur heeft vanochtend besloten, na ampele overwegingen en gelet op wat andere parochies in onze omgeving doen, dat per 1 juli a.s. openbare vieringen/vieringen met kerkgangers weer in de kerk mogen worden gehouden.

In de loop van volgende week zal hierover een uitgebreide brief worden gestuurd waarin alle voorwaarden staan.

Voor vragen hieromtrent kan contact opgenomen worden met onze vice voorzitter Tom Kok, mobiel 06 – 53632125.

Bestuur Plechelmusparochie