#RedWednesday

Logo parochieKerken van onze parochie kleuren bloedrood op #RedWednesday

De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, en de Plechelmuskerk in Saasveld worden woensdag 23 november 2022 ’s avonds, samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt onze parochie samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de basiliek, om 19.00 uur, een Heilige Mis gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Onze parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.

Oorsprong RedWednesday
De #RedWeek vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser-beeld in het rood liet aanlichten om de vervolging van Christenen in Irak te markeren. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ACN Italië de Trevi-fontein. ACN UK ging verder op dit idee en creëerde #RedWednesday, om alle vervolgde Christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday. Met name in het Verenigd Koninkrijk is het initiatief niet alleen omarmd door verschillende christelijke confessies, maar ook door andere religies, als blijk van solidariteit. In Nederland hebben de afgelopen vier jaar ruim 170 kerken meegedaan. De kleur rood staat in onze katholieke traditie voor de Passie van Christus en het bloed van de martelaren.