Twentse School voor Theologie

Twensche SchoolMogelijk heeft u gehoord van de oprichting van de Twentse School voor Theologie, een initiatief dat de interesse in theologie onder Twentenaren wil bevorderen. Op donderdag 5 oktober staat de tweede lezing op het programma. Dr. Johan te Velde OSB zal een lezing geven over de interactie tussen liturgie en theologie. Daarna volgt er een kort debat. De bijeenkomst vindt plaats in het centrum van Twente, het voormalig karmelietenklooster de Zwanenhof, gelegen aan de Retraitehuisweg 6 te Zenderen, en begint om 19:30 uur.

Het doel van de Twentse School voor Theologie is om het denken over belangrijke theologische onderwerpen in Twente te stimuleren. Tijdens deze avond zullen we ingaan op het verschil tussen het spreken over God in de theologie en het spreken tot God tijdens de liturgie. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat weegt zwaarder: het spreken over God of het spreken tot God, de theologie of de liturgie? Voor meer informatie over deze lezing en andere activiteiten, kunt u terecht op de website www.twentseschoolvoortheologie.nl, waar u zich ook kunt aanmelden.